Lecha problemy ze stadionem w Lidze Europy

Del­e­gat UEFA przyz­nał, że nowy sta­dion przy ul. Buł­garskiej „nie jest prze­myślany”. To zwias­towało prob­le­my i rzeczy­wiś­cie, kłopo­ty „Kole­jorza” ze swoim nowym, zmod­ern­i­zowanym, obiek­tem trwa­ją w najlepsze.

Był początek wrześ­nia, kiedy nad­szedł pier­wszy cios: aby móc zagrać z Salzburgiem na sta­dion­ie, trze­ba było wykon­ać szereg dość istot­nych korekt. Wąt­pli­woś­ci budz­ił stan murawy, loże VIP-owskie. Na niskim poziomie stała logisty­ka, drzwi były za niskie i zbyt wąskie.

Naprawy wyma­gały także prze­jś­cia ewakua­cyjne, wyjś­cie i wejś­cie na obiekt. Spowodowało to uza­sad­nione wąt­pli­woś­ci, czy hucznie ogłaszany mecz z aus­trackim Red Bull Salzburg w ogóle się odbędzie w Poznaniu.

Nową murawę położono jeszcze przed kon­certem Stin­ga, stara­no się ją ochoronić przed zniszcze­niem. Mimo tego, w dniu spotka­nia del­e­gat UEFA miał obiekc­je, co do stanu murawy, będącej w fatal­nym stanie, nie zez­wolono nawet na tren­ing dzień przed meczem na Sta­dion­ie Miejskim. Ostate­cznie mecz się odbył, a Lech pokon­ał Red Bul­la 2:0.

Prob­le­my doty­czące murawy pojaw­iły się także przed spotkaniem z Man­ches­terem City. Jakość naw­ierzch­nii, mimo wymi­any jaka miała miejsce kil­ka dni wcześniej, nie była najwyższa. Pon­ad­to wiele uwa­gi poświę­cano zabez­pieczeniom kibiców. Pięć dni przed meczem na sek­torze goś­ci doszło do zamieszek, którym nie zapo­biegły służ­by ochrony. Ostate­cznie zez­wolono na roze­granie meczu.

Murawa Lecha Poz­nań znów była głośnym tem­atem, gdy do Pol­s­ki przy­był Juven­tus Turyn. Gdy­by Włosi wygrali, to zapewne nie było­by aż takiego szu­mu, ale po remisie włos­ka prasa zwracała uwagę na dwie rzeczy: białą murawę i syberyjs­ki mróz, spraw­ia­ją­cy, że gracze z Turynu byli ubrani jak na koło pod­biegunowe. Murawa po tym była coraz bardziej zniszc­zona, bez nadziei na szy­bką naprawę tego stanu.

Kole­jnym kłopotem był zalany mag­a­zyn. Już w sierp­niu 2010 roku zniszcze­niu uległy fla­gi oraz oprawa przy­go­towana na mecz z Dnipro Dniepropi­etrowsk. Pier­wsze zalanie miało miejsce osiem miesię­cy wcześniej, a ostat­nie na przełomie 2010 i 2011 roku.

Oczy­wiś­cie, naw­ierzch­nia przy Buł­garskiej nadal nie jest miłoś­ci­wa i już pod koniec sty­cz­nia głośno było o kole­jnych kłopotach. Wszys­tko wskazu­je na to, że dojdzie do kom­pro­mi­tacji i będziemy mieli w Poz­na­niu naj­gorszą murawę spośród wszys­t­kich zespołów gra­ją­cych jeszcze w europe­js­kich pucharach. Ponieważ trwa zima, a przy­na­jm­niej jest zim­no, nie moż­na nawet marzyć o wege­tacji murawy.

Zde­cy­dowano się na roz­pac­zli­wy manewr doda­nia sztucznych włókien i zasia­nia nowej trawy, ale było to uza­sad­nione – na przełomie sty­cz­nia i lutego murawa miała kolor brud­no­brą­zowy. Win­ny jest oczy­wiś­cie grud­niowy mecz z Juven­tusem, który jak pewnie pamięta­cie, odbył się w warunk­ach bitwy na śnieżki.

Ostat­nim, poważnym incy­den­tem była już kara nałożona przez UEFA. Wynosi ona 20 tysię­cy euro oraz karę jed­nego meczu bez udzi­ału pub­liczność, na szczęś­cie w zaw­iesze­niu. Była ona przyz­nana za szereg kole­jnych niedo­ciąg­nięć, mogą­cych zagrażać pub­liczność. Kole­jny raz została zwró­cona uwa­ga na kiep­skie wyjś­cia ewakua­cyjne, zablokowane wyjś­cia przez sto­ją­cych kibiców oraz wadli­wa numer­ac­ja krze­sełek na obiekcie.

Naj­gorszy był jed­nak skutek: UEFA ograniczyła sprzedaż biletów do zaled­wie 50 pro­cent, co spraw­iło, że w obiegu będzie nieco pon­ad 20 tysię­cy miejsc, za to otwarta sprzedaż praw­dopodob­nie się nie odbędzie.

Czy to już koniec prob­lemów ze sta­dionem Kole­jorza? UEFA surowy­mi kara­mi spraw­ia, że każde kole­jne niedo­ciąg­nię­cia będą praw­dopodob­nie surowo karane. Czy to jed­nak sprawi mag­iczne napraw­ie­nie wszys­t­kich kłopotów czy wręcz prze­ci­wnie – złośli­wa natu­ra nie odpuś­ci i sta­dion Lecha uzys­ka sta­tus osław­ionego boiska-klepowiska?

Na kole­jne ostrzeże­nia doty­czące sta­dionu poz­wolić sobie już nie może­my. Każdy kole­jny mecz w fazie grupowej Ligi Europy w związku ze stanem przy­go­tować obiek­tu do meczu był zagrożony. Na ile zagroże­nie nieod­by­cia się każdego z tych spotkań było poważne mogliśmy przekon­ać się wczo­raj. Zdaniem UEFA miar­ka się prze­brała i trze­ba było pod­jąć drasty­czne kro­ki, aby zasyg­nal­i­zować, że taki stan rzeczy, jaki trwa aktu­al­nie, nie może mieć miejs­ca dalej.

współpra­ca: buffiasty

Kursy na mecze Lecha

FC Struga - Slovan Bratysława

Liga Mistrzów

17/07/2024 17:00

FC Differdange - Klaksvik

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Dinamo Batumi - Ludogorets

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Petrocub - Ordabasy

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Egnatia Rrogozhinë - Borac Banja Luka

Liga Mistrzów

17/07/2024 21:00

FC Struga - Slovan Bratysława

Liga Mistrzów

17/07/2024 17:00

FC Differdange - Klaksvik

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Dinamo Batumi - Ludogorets

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Petrocub - Ordabasy

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Egnatia Rrogozhinë - Borac Banja Luka

Liga Mistrzów

17/07/2024 21:00

FC Struga - Slovan Bratysława

Liga Mistrzów

17/07/2024 17:00

FC Differdange - Klaksvik

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Dinamo Batumi - Ludogorets

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Petrocub - Ordabasy

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Egnatia Rrogozhinë - Borac Banja Luka

Liga Mistrzów

17/07/2024 21:00

FC Struga - Slovan Bratysława

Liga Mistrzów

17/07/2024 17:00

FC Differdange - Klaksvik

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Dinamo Batumi - Ludogorets

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Petrocub - Ordabasy

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Egnatia Rrogozhinë - Borac Banja Luka

Liga Mistrzów

17/07/2024 21:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.