Oświadczenie Lecha Poznań

lech-historia Na ofic­jal­nej stron­ie Lecha Poz­nań może­my przeczy­tać oświad­cze­nie klubu po wczo­ra­jszym spotka­niu Ligi Europe­jskiej między Lechem Poz­nań a Żal­girisem Wilno. Treść oświad­czenia zna­j­du­je się poniżej.

Na INEA sta­dion­ie nie ma miejs­ca dla osób, które wywiesza­ją lub choć­by popier­a­ją zamieszczanie trans­par­en­tów obraża­ją­cych inne nar­o­dy lub kra­je, jak to miało miejsce wczo­raj wiec­zorem na meczu Lech Poz­nań — Żal­giris Wilno. Kon­ster­nac­ja, wstyd i nies­mak najlepiej odd­a­ją reakcję więk­szoś­ci kibiców Lecha. Jakikol­wiek kon­tekst poli­ty­czny lub his­to­ryczny nie może uspraw­iedli­wiać wywies­zonego hasła. Zro­bimy wszys­tko, aby podob­ne cham­skie, obraża­jące inne nar­o­dy trans­par­en­ty nigdy więcej nie pojaw­iły się na meczach Lecha.

Jed­nocześnie chcielibyśmy podz­iękować wszys­tkim kibi­com, którzy dopin­gowali wczo­raj Lecha i przeprosić ich za frus­trację, jaka spotkała ich w związku z osiąg­nię­tym wynikiem. Trud­no pod­nieść się po takiej porażce, ale wierzymy, że frus­trac­ja nas wszys­t­kich, w tym i zawod­ników, już w niedzielę prze­rodzi się w wolę wal­ki i zwycięstwo.

Wszys­t­kich kibiców zaprasza­my na niedziel­ny mecz T‑Mobile Ekstrak­lasy Lech Poz­nań Korona Kielce za 1 zł na wszys­t­kich dostęp­nych sek­torach. Bile­ty moż­na zakupić i ode­brać w kasach INEA Sta­dionu, w punk­tach sprzedaży oraz na stron­ie bilety.lechpoznan.pl.

Posi­adacze kar­netów na rundę i sezon, otrzy­ma­ją dodatkowo do wyko­rzys­ta­nia bilet dla zna­jomego o równowartoś­ci bile­tu na mecz Lech Poz­nań — Korona Kielce na jeden z 3 kole­jnych meczów T‑Mobile Ekstraklasy.

Pon­ad 2 000 kibiców, którzy już nabyli wejś­ciów­ki na spotkanie Lech Poz­nań — Korona Kielce, otrzy­ma­ją vouch­er o wartoś­ci bile­tu na miejsce do wyko­rzys­ta­nia na mecz z Zaw­iszą Byd­goszcz, Pogo­nią Szczecin lub Widzewem Łódź.

Oso­by zain­tere­sowane naby­ciem bile­tu namaw­iamy do korzys­ta­nia z usług sprzedaży inter­ne­towej. Odłoże­nie zakupu do godzin przed­mec­zowych może wiązać się pow­stawaniem długich kole­jek do kas INEA Stadionu.”

Kursy na mecze Lecha

Chelsea Londyn - Wrexham

Mecz towarzyski

25/07/2024 04:00

Arsenal Londyn - AFC Bournemouth

Mecz towarzyski

25/07/2024 04:30

Borussia Monchengladbach - Sittard

Mecz towarzyski

25/07/2024 13:00

Hertha Berlin - Huddersfield

Mecz towarzyski

25/07/2024 14:00

Włochy U19 - Hiszpania U19

Mistrzostwa Europy U-19

25/07/2024 15:00

Chelsea Londyn - Wrexham

Mecz towarzyski

25/07/2024 04:00

Arsenal Londyn - AFC Bournemouth

Mecz towarzyski

25/07/2024 04:30

Borussia Monchengladbach - Sittard

Mecz towarzyski

25/07/2024 13:00

Hertha Berlin - Huddersfield

Mecz towarzyski

25/07/2024 14:00

Włochy U19 - Hiszpania U19

Mistrzostwa Europy U-19

25/07/2024 15:00

Chelsea Londyn - Wrexham

Mecz towarzyski

25/07/2024 04:00

Arsenal Londyn - AFC Bournemouth

Mecz towarzyski

25/07/2024 04:30

Borussia Monchengladbach - Sittard

Mecz towarzyski

25/07/2024 13:00

Hertha Berlin - Huddersfield

Mecz towarzyski

25/07/2024 14:00

Włochy U19 - Hiszpania U19

Mistrzostwa Europy U-19

25/07/2024 15:00

Chelsea Londyn - Wrexham

Mecz towarzyski

25/07/2024 04:00

Arsenal Londyn - AFC Bournemouth

Mecz towarzyski

25/07/2024 04:30

Borussia Monchengladbach - Sittard

Mecz towarzyski

25/07/2024 13:00

Hertha Berlin - Huddersfield

Mecz towarzyski

25/07/2024 14:00

Włochy U19 - Hiszpania U19

Mistrzostwa Europy U-19

25/07/2024 15:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Motor Lublin

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 20:30

Stal Mielec - GKS Katowice

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 14:45

Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 17:30

Widzew Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 20:15

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Motor Lublin

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 20:30

Stal Mielec - GKS Katowice

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 14:45

Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 17:30

Widzew Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 20:15

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Motor Lublin

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 20:30

Stal Mielec - GKS Katowice

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 14:45

Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 17:30

Widzew Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 20:15

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Motor Lublin

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 20:30

Stal Mielec - GKS Katowice

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 14:45

Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 17:30

Widzew Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 20:15

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.