01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.13godz.53min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Panie Teodorczyk, umiejętności Pana nie bronią

prezentacjalecha (56) łukasz teodorczykWyjątek potwierdza regułę — mówi stara niepisana zasa­da. W przy­pad­ku Lecha Poz­nań tym wyjątkiem była bram­ka Łukasza Teodor­czy­ka w meczu prze­ci­wko Wiśle Kraków. Ten chłopak przyszedł do Poz­na­nia, mówiono o nim z nadzieją na lep­sze jutro, lecz powoli traci grunt pod nogami.

Nie ma co ukry­wać, to nie jest najlep­szy okres w kari­erze tego gracza. Celowo nie pisze­my piłkarza, bo na to miano trze­ba sobie zasłużyć, a co jak co, ale temu grac­zowi do tego jeszcze bard­zo daleko. Ale od początku.

Nie było ostat­nio w Poz­na­niu zawod­ni­ka, który miał tak dobrą prasę w momen­cie przyjś­cia do Lecha Poz­nań. Pisano o Teodor­czyku jako nadziei „Kole­jorza” na lep­sze jutro. Nie ma co ukry­wać, to zawod­nik, który był w zupełnie innej sytu­acji, niż Ślusars­ki. Cho­ci­aż — prze­zornie — ten dru­gi ma obec­nie swój najlep­szy okres w kari­erze: strzela, a nawet jeśli coś zmar­nu­je, to bie­ga i wal­czy. Mimo tego w stol­i­cy Wielkopol­s­ki czekano na napast­ni­ka. Przyszedł, jed­nak trud­no nazwać go napast­nikiem. Przy­na­jm­niej nie takiego oczekiwano.

Gdy do „Kole­jorza” trafi­ał Lewandows­ki i Rud­nev było widać, że mają papiery na granie. Ten pier­wszy swo­ją bramkę zdobył po 76 min­u­tach w barwach Lech. Dru­gi na gola czekał jeszcze mniej, bo jedynie 21 min­ut. Teodor­czyk? Jedynie 404 min­u­ty. Gołym okiem widać różnicę.

Jed­nak nie chodzi tylko o umiejęt­noś­ci piłkarskie, bo moż­na zrozu­mieć kwest­ie akli­matyza­cji, nieu­miejęt­noś­ci przys­tosowa­nia się do nowych warunk­ów, a w przy­pad­ku Teodor­czy­ka nawet to, że nie przepra­cow­ał z Lechem okre­su przy­go­towaw­czego. On jed­nak zachowu­je się jak wszech­wiedzą­cy, a tym sporo traci.

Zapy­tany przed ostat­nim meczem o powody i opinię… a może lep­iej odd­a­jmy głos dzi­en­nikar­zowi i graczowi.

Dz:Mieliśmy ostat­nio dwa mecze, w których, w koń­cowych min­u­tach Lech raczej próbował bronić wyniku..

T:- Tak, ja tego raczej nie zauważyłem w meczu z Wisłą. Proszę obe­jrzeć se końcówkę jeszcze raz może.

Dz:- Na przykład z Jagiellonią?

T:- No to może z Jagiel­lonią, ale.…

Dz:- To jest właśnie jeden z dwóch ostat­nich meczów.

T:- To dwóch czy jed­nego, bo już nie wiem.

Dz:- No jed­nego z dwóch ostat­nich meczów.

T:- No, chy­ba że tak…

Jeden z wielu przykładów bucow­a­toś­ci i braku sza­cunku tego piłkarza w sto­sunku do innych. Takim zachowaniem na pewno nie pracu­je na swo­ją korzyść. Nad­mier­na pewność siebie musi być popar­ta wynika­mi. Tę od samego początku posi­adał Mar­iusz Rumak i nawet jeśli w pier­wszych dwóch – trzech meczach moż­na było mówić o fal­star­cie jego „Kole­jorza”, to później się rozkrę­cił i broniły go wyni­ki. Teodor­czy­ka na razie nie broni nic. No chy­ba, że mówimy o jego sytu­acji sam na sam z meczu z Widzewem.

Jeśli do Poz­na­nia trafił mer­cedes, to musimy te słowa zwery­fikować. Miał trafić mer­cedes. Na razie mamy kogoś, kto aspiru­je do tego, aby nim być. I jeśli jest bezczel­ny poza boiskiem, to na nim też powinien być. Tylko jed­nak na muraw­ie widzę, nieste­ty, kogoś zgoła innego. Zwolen­ników „Teo” jest coraz mniej. A na tym wszys­tkim skrzęt­nie korzys­ta Ślusars­ki. I robi to, co powinien robić prawdzi­wy napast­nik. W końcu w piłce nie ma sentymentów.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.