02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
4dn.1godz.45min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Pawłowski: Pozycja Legii w tabeli nas nie interesuje. Zwyciężyć, przywieźć trzy punkty i uszczęśliwić naszych kibiców

Pawłowski:  Pozycja Legii w tabeli nas nie interesuje. Zwyciężyć, przywieźć trzy punkty i uszczęśliwić naszych kibiców

Przed szlagierowym spotkaniem z Legią Warsza­wa udzi­ał w kon­fer­encji pra­sowej wziął skrzy­dłowy Kole­jorza — Szy­mon Pawłows­ki. — Na pewno bard­zo chce­my wygrać w Warsza­w­ie. Po to tam jedziemy, żeby przy­wieźć trzy punk­ty — mówi dru­gi kap­i­tan Kolejorza.

Legia do meczu z Lechem przys­tąpi cztery dni po star­ciu z Realem Madryt. Zdaniem Pawłowskiego, Liga Mis­trzów, pol­s­ka Ekstrak­lasa to kom­plet­nie dwie różne kwest­ie i zespół Nena­da Bjel­i­cy nie zwraca na to uwa­gi  — Mecze z Legią zawsze są ciekawe i emocjonu­jące. Obie drużyny za wszelką cenę chcą wygrać ten mecz. Wys­tępy Legii w Lidze Mis­trzów to inna his­to­ria, niż Ekstrak­lasa. Nie sku­pi­amy się na tym. Dla nas najważniejsze jest pojechać tam i zagrać dobre spotkanie. Zwyciężyć, przy­wieźć trzy punk­ty, uszczęśli­wić naszych kibiców i piąć się w górę tabeli — tak przed­staw­ia cel na sobot­ni wieczór wychowanek MSP Szamotuły.

W tabeli najwyższego poziomu roz­gry­wkowego pol­skiego fut­bolu Lech pla­su­je się na siód­mej pozy­cji z przewagą tylko trzech punk­tów nad czter­nastą Legią — Sytuac­ja jest wyjątkowa. Legia jest nisko. My też nie jesteśmy tam, gdzie byśmy chcieli, ale staramy się robić wszys­tko, by sytu­ac­ja się popraw­iła. Dlat­ego jedziemy tam zde­ter­mi­nowani by zdobyć trzy punk­ty. Tylko tak może­my rozwiązać ten prob­lem. Najważniejsze jest to, gdzie my jesteśmy. Pozy­c­ja Legii nas nie intere­su­je - komen­tu­je Pawłowski.

17-ktot­ny reprezen­tant Pol­s­ki jest zda­nia, że nie moż­na anal­i­zować Legii pod kątem meczu o Super­puchar Pol­s­ki, gdy Lech pogromił Legię na Łazienkowskiej 1:5 — Od ostat­niego naszego spotka­nia bard­zo wiele się zmieniło i nie ma co porówny­wać. Zmie­nili się tren­erzy i drużyny są kom­plet­nie inne. Zarówno Lech i Legia będą wal­czyć o mis­tr­zost­wo. Liga jest dłu­ga, jest jeszcze podzi­ał punk­tów. W tym sys­temie każdy będzie się liczył w walce — uważa 30-latek.

Zapy­tany o scharak­tery­zowanie warsza­wskiego zespołu, opisał go z dużym respek­tem, ale pokazał, że jest pewny zwycięst­wa Lecha w Der­bach Pol­s­ki — Legia to bard­zo moc­ny zespół. Sze­ro­ka kadra i umiejęt­ni zawod­ni­cy. Początkowo nie grali zbyt dobrze i ich start nie był wymar­zony. Po zmi­an­ie tren­era widać jakość, co zauważyliśmy w meczu z Realem, gdy potrafili stworzyć sobie groźne sytu­acje. Gra opiera się na kilku zawod­nikach. Kreaty­wny Guil­herme, szy­b­ki Kuchar­czyk, groźny Nikolics, mają dobrą kadrę. Zro­bimy wszys­tko, żeby z nimi wygrać. Nasz zespół też jest na odpowied­nim poziomie, żeby wygrać z Legią Warsza­wa - mówi.

- W barwach Lecha jeszcze nie strzeliłem bram­ki Legii, ale podob­no ostat­nio, kto przy­chodzi na kon­fer­enc­je pra­sowe, to strzela gola w następ­nym meczu. Mam nadzieję, że i mi się uda — żar­tu­je na koniec 2‑krotny Mis­trz Polski. 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.