Rekord życiowy Zaura Sadajewa

Rekord życiowy Zaura Sadajewa

Gdy Zaur Sada­jew przy­chodz­ił do Pol­s­ki wypoży­c­zony przez Lechię Gdańsk z Tere­ka Groznego, wszyscy liczyli, że w końcu eksplo­du­je i zacznie strze­lać bram­ki jak rasowy napast­nik. Przed debi­utem w Ekstrak­lasie, Czeczen miał bowiem na kon­cie tylko 9 bramek w seniorskiej piłce i nie był w stanie wywal­czyć sobie miejs­ca w składzie Tere­ka Grozny.

Po roku gry w kra­ju nad Wisłą, Zaur ma dorobek strzelonych goli już dwa razy więk­szy. Aż 6 z 9 bramek zdoby­tych w Polsce Sada­jew zdobył w barwach Lecha Poz­nań. Czeczen zaw­itał do Poz­na­nia po tym, gdy Łukasz Teodor­czyk został sprzedany do Dina­ma Kijów. Lech został wtedy postaw­iony pod ścianą. W obliczu kon­tuzji Ubi­pari­pa i niesta­bil­nej gry Daw­i­da Kow­nack­iego w Poz­na­niu na gwałt potrzeb­ny był napastnik.

Mówi się, że napast­ników rozlicza się z bramek. Zaur Sada­jew jest przykła­dem zawod­ni­ka, który nie tylko umie umieś­cić piłkę w bram­ce, ale umie też asys­tować. W obec­nym sezonie bro­daty lechi­ta zal­iczył tyle samo asyst co goli- 6. Dzię­ki temu śred­nio co 80′ przy­czy­nia się do zdoby­cia bram­ki przez Poz­nańską Lokomotywę.

‑Zaur dochodzi do coraz lep­szej dys­pozy­cji, sta­je się coraz ważniejszym zawod­nikiem. Cieszy mnie 
jego postawa, ta sportowa jak i zmi­ana men­tal­na. Jest to zawod­nik, który coraz częś­ciej myśli o 
drużynie, a nie o sobie–  komen­tu­je postawę 25-let­niego zawod­ni­ka Lecha tren­er Maciej Sko­rża.

Zaur znany jest z bru­tal­nej gry i łapa­nia kartek za cza­sem bezsen­sowne przewinienia. Pod skrzy­dła­mi tren­era Sko­rży widać zde­cy­dowany postęp u tego zawod­ni­ka także i w tym aspekcie. Z uwa­gi na jego wysoką for­mę i zde­cy­dowane postępy, jakie uczynił w ostat­nim cza­sie, coraz częś­ciej mówi się w Poz­na­niu o pod­pisa­niu kon­trak­tu z wypoży­c­zonym z Tere­ka Sada­jew­em. Czeczenowi kończy się kon­trakt z klubem z Rosji w czer­w­cu tego roku i jeśli obie strony wykażą się zain­tere­sowaniem, Sada­jew zostanie lechitą na dłużej. — Takie decyz­je pode­j­mowane będą później. W głównej mierze będzie to zależało od Zau­ra, ale tez od tego, jakich zawod­ników nasz skaut­ing wyłoni i miedzy kim będziemy wybier­ać. Jeżeli to będą piłkarze o trzy klasy lep­si od Zau­ra, to jego  szanse na pozostanie tutaj będą mniejsze. Jeżeli będzie robił postępy, to będzie blisko, by z nami zostać- wyjaś­nia Skorża.

Po meczu ze Zniczem Pruszków, kiedy to Sada­jew zmienił bezbar­wnego Ubi­pari­pa, strzelił dwie bram­ki i asys­tował, apety­ty poz­nańs­kich kibiców urosły i niewąt­pli­wie liczą na niezły pokaz jego umiejęt­noś­ci już w najbliższym meczu z Jagiel­lonią Białys­tok. Już w ten piątek o godzinie 20.30 lechi­ci zmierzą się na Inea Sta­dion­ie ze swoim sąsi­a­dem z tabeli.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress