02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
1dn.21godz.24min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Rumak: Dawno nie widziałem takiego Lecha Poznań

Rumak: Dawno nie widziałem takiego Lecha Poznań

Do koń­ca roku pozostało pięć kole­jek. Lech pla­su­je się obec­nie na czwartym miejs­cu w tabeli i ma o dwa punk­ty więcej niż Cra­covia, z którą przyjdzie się poz­na­ni­akom zmierzyć już w poniedzi­ałek. Jak tren­er oce­nia najbliższego rywala?

Cra­covia obec­nie prezen­tu­je ład­ną dla oka grę. Co na tem­at krakowskiego klubu uważa tren­er pier­wszego zespołu? – Na pewno sposób granie Cra­covii może się podobać. Granie otwartą piłką przy­pom­i­na mi grę Lecha za cza­sów tren­era Bakero. Cra­covia jest chwalona. Sposobem na poko­nanie Cra­covii jest strze­le­nie jej bram­ki i nie dopuszcze­nie, by to oni nam trafili.

Łukasz Trał­ka na jed­nym z ostat­nich tren­ingów zła­mał V kość śródłęcza.  W kole­jnych dni­ach pomoc­nik pod­dał się oper­acji zespole­nia koś­ci i obec­nie trenu­je na pełnych obciąże­ni­ach ze spec­jal­nym opa­trunk­iem – Łukasz jest gotowy i może wys­tąpić w meczu z Cra­cov­ią w momen­cie, gdy sędzia go dop­uś­ci do gry — sko­men­tował sytu­ację tren­er Kolejorza.

W meczu z Cra­cov­ią obrona Lecha Poz­nań będzie wys­taw­iona na ciężką próbę. Przy Kałuży nie zobaczymy Huber­ta Wołąkiewicza oraz Tomasza Kędzio­ry – Prob­le­mu nie będzie w obronie. Mamy defen­sorów, którzy mogą zagrać. Jed­nak w ostat­nich meczach tra­cil­iśmy po dwie bram­ki. My cieszymy się, że pomi­mo tego, iż prze­gry­wamy 1:2 to potrafimy wygrać spotkanie — dodał szkoleniowiec.

Jed­nym z obrońców, który może wys­tępować niemalże na każdej pozy­cji w obronie jest Gam­bi­jczyk, Keb­ba Ceesay. Wyda­je się, że powoli defen­sor powraca do formy z poprzed­niego sezonu, do jakiej nas przyzwycza­ił – Keb­ba Ceesay jest dla mnie uni­w­er­sal­nym obrońcą. Jed­nak nie wiado­mo, czy Keb­ba wyjdzie w ogóle na boisko — zauważa tren­er.

Pod­czas meczu sparingowym z Widzewem Łódź z dobrej strony pokazał się piłkarz na co dzień wys­tępu­ją­cych w rez­erwach Lecha Poz­nań — Jan Bednarek to utal­en­towany młody zawod­nik, który lep­iej wyglą­da w meczach niż w treningach. W krótkim cza­sie może stać się pier­ws­zorzęd­nym zawod­nikiem Lecha Poz­nań — ocenił szanse szkoleniowiec.

Do koń­ca rok pozostało pięć spotkań. Lech roze­gra dwa spotka­nia u siebie przy Buł­garskiej, z Zagłę­biem Lubin oraz Wisłą Kraków, oraz trzy mecze wyjaz­dowe — z Koroną Kielce, Zaw­iszą Byd­goszcz oraz w poniedzi­ałek z Cra­cov­ią. Czy lechi­ci w spec­jal­ny sposób przy­go­towu­ją się do najbliższych tygod­ni? – Wczo­raj mieliśmy dwa trenin­gi zespołowe. Pier­wszy z nich był bard­zo siłowy, dru­gi – więcej gry. Było bard­zo dużo jakoś­ci. Dawno nie widzi­ałem takiego Lecha Poz­nań. Jestem zbu­dowany postawą moich zawod­ników. Widzę, że zespół w końcu dobrze się prezen­tu­je i pra­ca przynosi efek­ty. Chci­ał­by m, aby to, co robimy na treningu przełożyło się na wyni­ki na boisko — zakończył tren­er Mar­iusz Rumak.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.