Rumak: Nie patrzę w tabele

Cza­sa­mi przed kon­fer­enc­ja spo­jrzę na tabele, ale dziś nie spo­jrza­łem. Wyda­je mi się, że jesteśmy na czwartym miejs­cu, więc gdy­by sezon się skończył, gral­ibyśmy w pucharach — taką wypowiedz­ią zaczął przed­mec­zową kon­fer­encję tren­er, Mar­iusz Rumak. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z wszys­tki­mi wypowiedzi­a­mi tren­era przed meczem z Podbeskidziem.

- Nie anal­izu­je tabeli, mój sztab donosi ile mamy punków do lid­era. Wiem, ze mamy tyle samo punk­tów co pią­ty zespół, wiec to może się jeszcze obró­cić. Nie przewidy­wałem takiego ścisku w czu­bie tabeli. W internecie sprawdzam jedynie skrzynkę mailową. I taką zasadę przyjąłem pier­wszego dnia pra­cy. Jest tam wiele rzeczy, które mogły­by rozproszyć, a wiado­mo, że ter­az najważniejsza jest pra­ca — mówił tren­er Lecha pytany o układ w tabeli i możli­we szanse na europe­jskie puchary.

Mamy wspani­ałego tren­era w szta­bie, który gdy obe­j­mowałem zespół przyszedł i powiedzi­ał – Idziemy na majs­tra. Odpowiedzi­ałem — Dobrze. On po pros­tu taki jest, jest pozy­ty­wny i nastaw­iony optymisty­cznie do tego, więc nawet gdy prze­gry­wal­iśmy to wierzył w sukces.

Semir jest zawod­nikiem o wysok­iej jakoś­ci i może pomoc w awan­sie do pucharów. Tak jak każdy z tej grup­ki. Każdy jest ważny, czy na boisku, czy na ław­ce, czy nawet na try­bunach. „Wszyscy jesteś­cie bard­zo ważni, nie ma oso­by ważniejszej bardziej czy mniej” – to usłyszeli ode mnie zawod­ni­cy w pier­wszym dniu mojej samodziel­nej pra­cy. I ja to fir­mu­ję. Co do Arboledy i Kri­w­ca, tylko ten pier­wszy ma jeszcze szan­sę na wytęp w tym sezonie. Na pewno nie z Podbeskidziem, ale jest możli­wość w Łodzi. Sergiej na pewno nie będzie gotowy do gry - stwierdz­ił Rumak.

- Nie, nie patrzę na ter­mi­narz rywali o podi­um. Uważam, że to my mamy bard­zo trud­ny ter­mi­narz. W ubiegłej rundzie zdobyliśmy z tymi prze­ci­wnika­mi  jeden punkt, ale o tym nikt nie mówi. Gramy też na dwóch bard­zo słabych boiskach, które nie będą sprzy­jać naszej grze. To nie jest kom­for­towa sytu­ac­ja, musimy wtedy upraszczać pewne środ­ki, a to nie zawsze przynosi dobry, oczeki­wany skutek. 

- Lista piłkarzy, którzy mogli­by zastąpić tych, którym kończą się kon­trak­ty, którzy odchodzą jest gotowa. Ostat­ni week­end spędz­iłem poza grani­ca­mi kra­ju, anal­i­zowal­iśmy grę potenc­jal­nych wzmoc­nień, mamy wyty­powanych zawod­ników na określone pozy­c­je - mówił tren­er o liś­cie piłkarzy przewidy­wanych do gry w zes­pole w następ­nym sezonie.

Poczeka­jmy, kto będzie trenerem w następ­nym sezonie — zakończył całą kon­fer­encję opiekun pier­wszego zespołu.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress