Rutkowski: Cel to wzmocnić defensywę

Rutkowski: Cel to wzmocnić defensywę

O celach na dal­szą część sezonu, a także o nowych piłkarzach Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy opowiadał dziś na kon­fer­encji pra­sowej wiceprezes Piotr Rutkowski.

- Celem na to okno trans­fer­owe było wzmoc­nie­nie naszej defen­sy­wy. Głównym prob­le­mem było to, że tra­cil­iśmy jesienią dużo bramek. Potrafimy strze­lać bram­ki, co pokaza­l­iśmy cho­ci­aż­by na Łazienkowskiej, czy w innych meczach. Pier­wszym naszym celem było zatrzy­manie Darko i bard­zo się cieszymy, że udało nam się go wykupić z Bazylei. Jestem przeko­nany, że wios­ną będzie grał jeszcze lep­iej i mogę stwierdz­ić, że drugiego takiego zawod­ni­ka nie ma na boiskach Ekstrak­lasy – przyz­nał Piotr Rutkowski.

Później do zespołu dołączył David Hol­man, Tamas Kadar oraz Arnaud Djoum. Jak ich charak­teryzu­je wiceprezes Kole­jorza? – David to jest ofen­sy­wny zawod­nik z dużym potenc­jałem, ale potrze­ba cza­su, by się tutaj zaak­li­maty­zował. Może pełnić taką rolę jak Kasper Hamalainen i wzmac­ni­ać nas defen­sy­wnie. Tamas ma bard­zo fajne CV, posi­a­da doświad­cze­nie z boisk między­nar­o­dowych, a także reprezen­tacji. Tak samo jak Arnaud. Postanow­iliśmy sięgnąć po tego zawod­ni­ka, by stworzyć konkurencję Łukas­zowi Trałce i mieć alter­naty­wę, gdy ten będzie pau­zował za kart­ki – wyjaśnił.

Zimą Lech umowę pod­pisał z trze­ma nowy­mi piłkarza­mi, ale już pojaw­ia­ją się pyta­nia, kto do drużyny dołączy.. latem – Nie chcę na razie o tym mówić. Ter­az nastaw­ial­iśmy się na to, że dwóch, trzech zawod­ników do nas dołączy, a stało się inaczej. Cieszę się, że po półrocznych negoc­jac­jach udało nam się pozyskać Davi­da, mimo że to tylko wypożyczenie.

Na kon­fer­encji pod­sumowu­jącej jesi­enne zma­gania w lidze tren­er Sko­rża pod­kreślał, że chci­ał­by, aby o sile Lech stanow­ili Pola­cy. Póki co myśl tren­era kłó­ci się z trans­fera­mi – Ja też bym chci­ał, żebyśmy byli pol­skim zespołem, mają­cym w więk­szoś­ci Polaków. Lep­szych propozy­cji na tych pozy­c­jach jed­nak nie było. Jak spo­jrzymy na naszą wyjś­ciową jede­nastkę, to mamy i Polaków i wychowanków – twierdzi wiceprezes.

Tak sze­ro­ka kadra powodu­je, że bard­zo ciężko o miejsce w składzie będzie młodym piłkar­zom, takim jak Jan Bednarek czy Darek Formel­la – Młodzi piłkarze muszą dostawać szanse gry i roz­wo­ju, a my będziemy na nich staw­iać. Jest duża rywal­iza­c­ja, ale należy pamię­tać, że nowym grac­zom potrze­ba trochę cza­su na akli­matyza­c­je. Myślę, że pół roku to opty­mal­ny czas, by wes­zli na wysok­ie obroty. A młodzi zawod­ni­cy na pewno u nas zostaną.

Kole­jorz zimę spędz­ił na trzec­im miejs­cu w tabeli. O co powal­czy na wios­nę? – My cią­gle wal­czymy o to samo. Chce­my też, aby sta­dion się zapełnił. Musimy pomyśleć, co trze­ba zro­bić, by to miało miejsce. Przede wszys­tkim trze­ba wygry­wać mecze, a kibice muszą czer­pać radość z naszej gry – kończy Piotr Rutkowski.

Kursy na mecze Lecha

Lugano - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

20/07/2024 18:00

Yverdon Sport - FC Zurich

Liga Szwajcarska

20/07/2024 18:00

Antwerp - Parma

Mecz towarzyski

20/07/2024 18:30

Genk - Lille

Mecz towarzyski

20/07/2024 18:30

Burgos - Athletic Bilbao

Mecz towarzyski

20/07/2024 19:00

Lugano - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

20/07/2024 18:00

Yverdon Sport - FC Zurich

Liga Szwajcarska

20/07/2024 18:00

Antwerp - Parma

Mecz towarzyski

20/07/2024 18:30

Genk - Lille

Mecz towarzyski

20/07/2024 18:30

Burgos - Athletic Bilbao

Mecz towarzyski

20/07/2024 19:00

Lugano - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

20/07/2024 18:00

Yverdon Sport - FC Zurich

Liga Szwajcarska

20/07/2024 18:00

Antwerp - Parma

Mecz towarzyski

20/07/2024 18:30

Genk - Lille

Mecz towarzyski

20/07/2024 18:30

Burgos - Athletic Bilbao

Mecz towarzyski

20/07/2024 19:00

Lugano - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

20/07/2024 18:00

Yverdon Sport - FC Zurich

Liga Szwajcarska

20/07/2024 18:00

Antwerp - Parma

Mecz towarzyski

20/07/2024 18:30

Genk - Lille

Mecz towarzyski

20/07/2024 18:30

Burgos - Athletic Bilbao

Mecz towarzyski

20/07/2024 19:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.