07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
3dn.23godz.1min.
14.33 X3.75 21.70 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Rutkowski: Chcemy walczyć o Ligę Europejską!

Rutkowski: Chcemy walczyć o Ligę Europejską!

- Mieliśmy kil­ka założeń, jed­nym z nich było to, że chcieliśmy wszys­t­kich nowy piłkarzy sprowadz­ić na rozpoczę­cie przy­go­towań do wal­ki w Lidze Europe­jskiej. Cieszę się, że udało nam się to zro­bić. Szczegól­nie chcę podz­iękować skau­tom, którzy iden­ty­fikowali zawod­ników, co przyśpieszyło roz­mowy. Ten zespół ma być moc­niejszy, niż w zeszłym sezonie. Ci zawod­ni­cy powin­ni dać nam od razu jakość gry, a cała trój­ka ma nam pomóc w walce i najwyższe cele – charak­teryzu­je nowych piłkarzy Piotr Rutkowski

Klub wzmoc­niło trzech piłkarzy, i jak zapowia­da wiceprezes póki co nikt nowy nie pojawi się przy Buł­garskiej. – Jeżeli niko­go nie sprzedamy, to nikt do zespołu już nie dołączy. Kadra jest duża, ale jeżeli ktoś ode­jdzie, jesteśmy gotowi, aby kogoś na jego miejsce sprowadz­ić. Tego ‚czy ode­jdzie Łukasz Teodor­czyk nie wiem. Nic na to nie wskazu­je, ofer­ty nie są satys­fakcjonu­jące dla niego, jak i dla klubu. Chce­my stwarzać naszym piłkar­zom możli­wość gry w Europie i na dzień dzisiejszy nie musimy sprzedać piłkarzy, by mieć sil­niejszą kadrę. Chce­my wal­czyć o Ligę Europe­jską –  przyznaje.

Cały czas niewiado­mo, czy Day­lon Claasen oraz Mateusz Możdżeń dalej będą wys­tępować w barwach Kole­jorza – Sytu­ac­ja w obu przy­pad­kach jest podob­na. Pił­ka jest po ich stron­ie. My ich chce­my i potrze­bu­je­my. Zabier­amy ich na obóz i chce­my pokazać jaką rolę mieli­by odgry­wać w zes­pole. Na pewno będą z nami do 30.06 i mamy nadzieję, że zostaną z nami najdłużej, ale ter­az to jest już wyłącznie ich decyz­ja – mówi z nadzieją Piotr Rutkowski

Radoś­ci z pozyska­nia nowych graczy nie kry­je również Mar­iusz Rumak. – Jestem przeko­nany, że ta trój­ka zawod­ników jest wzmoc­nie­niem naszego zespołu. Jestem szczęśli­wy, że są z nami od początku przy­go­towań. Może­my im poświę­cić trochę cza­su, żeby poz­nali nasz sposób gra­nia, a przede wszys­tkim mieli możli­wość wywal­czenia sobie miejs­ca w wyjś­ciowej jedenastce.

- Maćkowi należy się sza­cunek, bo to człowiek, który przyszedł do spad­kow­icza ekstrak­lasy, był tam kap­i­tanem i pomógł awan­sować drużynie. Jest to postać, która dla zespołu zro­biła wiele dobrego – oce­nia Macie­ja Wilusza. – Muhamed jest to połącze­nie Ger­go Lovrenc­sic­sa i Szym­ka Pawłowskiego. Ter­az czekamy, aby pokazał to na boisku. Z kolei Darko jest mieszkanką wybu­chową. Ma serb­skie korze­nie, wychowany jed­nak w Szwa­j­carii, gdzie szli­fu­je się dia­men­ty. Piłkarz z dobrym charak­terem jak i umiejęt­noś­ci­a­mi. To jest jed­nak niczym, w porów­na­niu do tego, co mogą pokazać na boisku – przyz­na­je Mar­iusz Rumak.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.