Rząsa: Rywal na wysokim poziomie nie jest nam straszny

Rząsa: Rywal na wysokim poziomie nie jest nam straszny

Już jutro Lech zacznie walkę o Ligę Mis­trzów. Pier­wszy mecz lechi­ci zagra­ją w Sara­jew­ie, a kibice miejs­cowego FK na pewno pokażą z czego słynie kibi­cow­anie na Bałkanach.

- Będzie podob­na atmos­fera jak pod­czas meczu z Legią, gdzie było 40 tysię­cy kibiców wspier­a­ją­cych naszą drużynę. To na pewno w pewien sposób przy­go­towało nas do spotka­nia w Sara­jew­ie. Coraz lep­iej wychodzi nam granie pod presją, coraz mniej reagu­je­my na anom­alia kibi­cowskie. Na Bałkanach jest gorą­ca atmos­fera. Sam miałem okazję grać w Par­ti­zanie i wiem, że kibice potrafią moc­no dać w kość – mówił po sobot­nim sparingu ze Stomilem Olsz­tyn tren­er Rząsa.

Kole­jor­zowi ogrom­na licz­na kibiców na meczu nies­trasz­na, bo w Poz­na­niu co mecz na INEA Sta­dion przy­chodzi niemal kom­plet fanów – Jak gra się w Lechu Poz­nań to praw­ie co mecz cały sta­dion wypełniony jest kibi­ca­mi i zawod­ni­cy są przyzwycza­jeni do takich meczów. Tym razem dochodzi pres­ja wyniku, to są elim­i­nac­je do Ligi Mis­trzów. Musimy się dobrze zaprezen­tować dla całej Pol­s­ki, bo więk­szość neu­tral­nych kibiców będzie trzy­mało kciu­ki, żeby Pol­s­ka pokaza­ła się w europe­js­kich pucharach – twierdzi.

Poprzed­nie lata w europe­js­kich pucharach nie należą do udanych. Wszyscy pamię­tamy poraż­ki z Żal­girisem czy Stjar­nanem. Ter­az będzie inaczej? – Gdy przy­chodzil­iśmy do Lecha moż­na było wyczuć w drużynie taką słabość emocjon­al­ną w meczach o stawkę. Brakowało postaw­ienia tej „krop­ki nad i”. W miarę upły­wu cza­su mieliśmy tylko tę jed­ną wpad­kę z Błęk­it­ny­mi, ale poza tym szło nam coraz lep­iej. Wyda­je mi się, że ter­az to będą jed­nak inne spotka­nia, ale mecz z Legią pokazał, ze ryw­al na wysokim poziomie nie jest nam straszny.

ejberempire

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress