Teodorczyk: Musimy mieć swój styl

W poniedzi­ałek Lech Poz­nań wygrał aż 6:1 z Cra­cov­ią na wyjeździe. Lechi­ci są moc­no pod­bu­dowani wysokim zwycięst­wem i liczą na sukces w sobotę.

W sobotę wiec­zorem Kole­jorz pode­jmie na włas­nym boisku Zagłę­bie Lubin. W rundzie jesi­en­nej zespoły podzieliły się punk­ta­mi. Wyso­ka wygrana z Cra­cov­ią dobrze wpłynie na podopiecznych tren­era Mar­iusza Ruma­ka? — Musimy zagrać swo­je. Nieważne z jakim prze­ci­wnikiem. Musimy mieć swój styl i chce­my ten mecz wygrać. W jakim stop­niu to jest nieważne. Nie musimy to być 6:1 czy 6:0. Najważniejsze, abyśmy zdobyli trzy punk­ty — komen­tu­je Łukasz Teodor­czyk.

Cra­covia to zespół ofen­sy­wnie nastaw­iony do gry. Zagłę­bie wyda­je się być drużyną, która na tere­nie rywala gra przede wszys­tkim z kon­trataku — Cra­covia gra dosyć twardą, tech­niczną piłkę. Z  Zagłę­biem będzie zupełnie inaczej. Pode­jrze­wamy, że Zagłę­bie się cofnie i będzie czekało na kon­trata­ki — oce­nia rywala napast­nik.

Łukasz Teodor­czyk jest najskuteczniejszym piłkarzem Lecha w tym sezonie. Na swoim kon­cie ma osiem bramek i jest na czwartym miejs­cu w klasy­fikacji króla strzel­ców — Ważniejsze są bram­ki, gdy będziemy wygrać 1:0 czy 2:0. Jeżeli mamy wygrać jed­ną bramką to ważne, żebyśmy wygrali. W meczu z Cra­cov­ią cieszy bram­ka, dobrze, że koledzy dokłada­ją swo­je — doda­je.

Były gracz Polonii Warsza­wa jest ostat­nio w dobrej dys­pozy­cji. Prak­ty­cznie w każdym spotka­niu strzela bram­ki dla Kole­jorza, zal­iczył udany wys­tęp w barwach biało-czer­wonych w meczu z Irlandią. Jed­nak cały zespół Kole­jorza wyda­je się być moc­niejszy, sta­bil­niejszy. Tri­umf nad Górnikiem 3:!, wygrana z Ruchem 4:2, okaza­łe zwycięst­wo nad Cra­cov­ią. For­ma poz­na­ni­aków jest na wysokim poziomie? — Okaże się w sobotę, czy for­ma poszła do góry. Wygral­iśmy trzy mecze,  będziemy chcieli wygrać czwarte spotkanie– kończy reprezen­tant Pol­s­ki.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress