Trałka: Musimy ciężko pracować, by wyeliminować błędy

Do koń­ca piłkarskiej jesieni zostały trzy mecze. Run­da dob­ie­ga więc koń­ca, a śmi­ało moż­na nazwać ją rundą rozczarowań. Odpad­nię­cie z europe­js­kich pucharów i kiep­skie wyni­ki w Ekstrak­lasie mówią same za siebie

- Nie chcę opisy­wać błędów, jakie popeł­ni­amy, bo każdy to widzi. Widzi też jakie bram­ki tracimy i czemu nie przy­woz­imy punk­tów. Patrząc na ostat­nie spotkanie, powin­niśmy strzelić na 2:0, mieć mecz pod kon­trolą, a tak pier­wszy błąd i pada bram­ka na 1:1, a zaraz potem prze­gry­wamy 1:2. Nie wiem czemu się tak dzieje, nie potrafimy strzelić gola, który zamy­ka spotkanie, dlat­ego nie wygry­wamy – tłu­maczy Łukasz Trał­ka.

Miało być lep­iej po przyjś­ciu tren­era Sko­rży, a tak naprawdę niewiele się zmieniło. Kole­jorz nadal nie potrafi zadać ostate­cznego cio­su i wygrać – Nie będę oce­ni­ał tego, czy jest lep­iej odkąd pojaw­ił się nowy sztab. Więk­szość punk­tów, które tracimy jest efek­tem błędów indy­wid­u­al­nych. To musimy przeanal­i­zować i się nad tym skupić. Nie chcę płakać nad tym, co jest, bo to nam nic nie da. Myślimy tylko i wyłącznie o meczu z Górnikiem, bo żaden z nas nie chce po nim marudz­ić – doda­je.

Sko­ro straty bramek wynika­ją z błędów indy­wid­u­al­nych, to lechi­ci powin­ni je jak najszy­b­ciej wye­lim­i­nować. Czy pracu­ją nad tym na treningach? – Każdy mecz mamy dobrze przeanal­i­zowany. Wiemy co się stało, jakie błędy popełnil­iśmy, a przy­chodzi mecz i znowu nam się to przy­trafia. Musimy ciężko pra­cow­ać, aby to wye­lim­i­nować.

Kole­jorz w chwili obec­nej zaj­mu­je siódme miejsce i trud­no będzie im wal­czyć o mis­tr­zows­ki tytuł w tym sezonie. Głośno mówi się o tym, że pozostała już tylko wal­ka w Pucharze Pol­s­ki – Ja się nie sku­pi­am na tym, co mówią ludzie dookoła. Sku­pi­am się na tym, żeby wygry­wać mecze i będzie taki moment, aby real­nie spo­jrzeć na to, o co gramy i, w którym miejs­cu jesteśmy – kończy kap­i­tan Kole­jorza

 

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress