02.04.2023, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Pogoń Szczecin
Do meczu pozostało:
13dn.2godz.24min.
12.11 X3.4 23.3 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Wilusz: Każda wygrana, nawet w sparingu buduje zespół

Wilusz: Każda wygrana, nawet w sparingu buduje zespół

Maciej Wilusz pod nieobec­ność  Tamasa Kadara ustaw­iany jest na lewej flance, a nie na środ­ku obrony, jak do tej pory. Czy dobry­mi wys­tę­pa­mi 27-let­ni stop­er wywal­czy sobie miejsce w pod­sta­wowym składzie?

Lechi­ci mają za sobą dziesię­ciod­niowe zgrupowanie, pod­czas którego roze­grali pięć gier kon­trol­nych. – Okres przy­go­towaw­czy to czas ciężkiej pra­cy. Roze­gral­iśmy kil­ka spar­ingów, każdy z nas moc­no wyko­rzys­tał ten czas i mam nadzieje, że równie dobrze wys­tar­tu­je­my w lidze.

Kole­jorz w pię­ciu sparingach tri­um­fował cztery razy. Tylko z Arką Gdy­nia padł remis 2–2. – Ze sparingu na spar­ing szło nam coraz lep­iej i wyglą­dało to bardziej wid­owiskowo. W ostat­nim meczu z Zagłę­biem Lubin stworzyliśmy sobie bard­zo dużo sytu­acji i to mogło się podobać. Chcieliśmy się zgrać i sprawdz­ić, a każ­da wygrana, nawet w sparingu budu­je zespół – przyz­na­je Wilusz.

Pod nieobec­ność Tamasa Kadara tren­er Urban na lewej obronie staw­ia na Macie­ja Wilusza i młodego Rober­ta Gum­nego. – Tren­er częs­to ustaw­ia mnie na lewej obronie, ale to nie jest moja nom­i­nal­na pozy­c­ja. Jeżeli już jestem tam wys­taw­iany, to chcę grać najlepiej, jak potrafię. Jest jeszcze Robert Gum­ny , który dobrze się prezen­tu­je, tym bardzie że on na co dzień gra na boku obrony. Klub może myśleć o ode­jś­ciu Tamasa, patrząc na to, jak prezen­tował się na Euro. My jed­nak żyje­my tym, co jest ter­az i sku­pi­amy się na czwartkowym meczu.

Do zespołu dołączyło czterech nowych graczy w tym bramkarz i obroń­ca. Dobra komu­nikac­ja to pod­stawa w defen­sy­wie – Lasse dobrze ustaw­ia się w obronie, jeżeli każdy wie jak powin­no to wyglą­dać, to język jest bard­zo podob­ny i szy­bko się zgry­wamy. Matus również szy­bko się wkom­ponował w zespół, wiec nie ma prob­le­mu – twierdzi.

Wilusz od nowego sezonu będzie w radzie drużyny i być może kiedyś będzie miał okazję wyprowadz­ić Kole­jorza z opaską kap­i­tana. – Jest nas pię­ciu i od nas zależą pewne decyz­je. Jeśli chodzi o opaskę kap­i­tana to jeśli będzie taka sytu­ac­ja, to będzie to dla mnie duży zaszczyt, jed­nak póki co, nie myślę o tym. Jest prze­cież Łukasz Trał­ka, Szymek Pawłows­ki, Jasiu Burić, Darek Dud­ka i ja. Kap­i­tanem jest Łukasz i to jest najważniejsze.

Już jutro lechi­ci zain­au­gu­ru­ją nowy sezon i staną przed szan­są obrony Super­pucharu wywal­coz­ego rok temu na INEA Sta­dion­ie. – To jest pier­wszy mecz o tro­feum i musimy pode­jść do tego zmo­ty­wowani w 100%. Dla nas to ide­al­ny sprawdz­ian przed rozpoczę­ciem ligi. Nie trak­towałbym tego jako rewanż za Puchar Pol­s­ki, bo wiemy, że tamten sezon był cięż­ki. Ter­az jest nowe roz­danie, chce­my się dobrze zaprezen­tować i w każdym meczu dawać z siebie wszys­tko – deklaru­je stoper.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Piast Gliwice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

01/04/2023 / 02:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.