Chaos wygrywa na zakończenie sezonu

Chaos wygrywa na zakończenie sezonu

W ostat­nim meczu II ligi rug­by w sezonie 2014/15 Chaos Poz­nań pokon­ał Rug­by Wrocław 25:10 (6:10), co zaowocow­ało zaję­ciem piątego miejs­ca w ligowej tabeli w debi­u­tanckim sezonie w rozgrywkach.

Zgro­mad­zona na poz­nańskim Golęcinie pub­liczność była świad­kiem bard­zo wyrów­nanego i zaciętego meczu. Zawod­ni­cy poz­nańskiej pięt­nast­ki przys­tąpili do meczu bard­zo skon­cen­trowani i zde­ter­mi­nowani, chcąc zwycięst­wem pożeg­nać się z pub­licznoś­cią oraz zachować szanse na awans na piąte miejsce w ligowej tabeli.

Już pier­wsze min­u­ty spotka­nia świad­czyły o tym, że dla obu drużyn będzie to bard­zo cięż­ki fizy­cznie mecz, o wyniku którego zade­cy­du­je więk­sza deter­mi­nac­ja i przy­go­towanie fizy­czne. Pier­wsze punk­ty w meczu zdobyli goś­cie, którzy skutecznie wyko­rzys­tali rzut karny. Poz­nańs­cy rug­biś­ci nie zrazili się i kon­sek­went­nie real­i­zowali założe­nia przed­mec­zowe. Zaowocow­ało to zdoby­ciem 6 punk­tów po dwóch skutecznie wyko­rzys­tanych rzu­tach karnych przez Bar­tosza Włodarka.

Obję­cie prowadzenia na moment zdekon­cen­trowało zawod­ników Chao­su, co skrzęt­nie wyko­rzys­tali wrocław­ian­ie, którzy po wygra­niu mły­na dyk­towanego na pią­tym metrze poz­nańskiej drużyny zdobyli pięć punk­tów po przyłoże­niu Łukasza Huzara i kole­jne dwa po udanym pod­wyższe­niu Rafała Fran­kla. Utra­ta prowadzenia zmo­ty­wowała poz­na­ni­aków do jeszcze więk­szego wysiłku. Częs­to goś­cili w polu 22 metrów drużyny goś­ci, którzy przez 10 min­ut grali w osła­bi­e­niu po żółtej kartce, którą otrzy­mał Łukasz Huzar. Nieste­ty ata­ki poz­na­ni­aków zatrzymy­wały się pięć metrów przed polem punk­towym drużyny goś­ci. Pier­wsza połowa na nieszczęś­cie Chao­su zakończyła się cza­sowym wyk­lucze­niem Rafała Słomińskiego, ukaranego żółtą kartką za niebez­pieczną grę w przegrupowaniu.

Pomi­mo gry w osła­bi­e­niu dru­ga połowa zaczęła się huraganowy­mi ataka­mi poz­na­ni­aków, którzy w 45 min­u­cie mieli szan­sę na zmniejsze­nie strat, lecz rzu­tu karnego nie wyko­rzys­tał Bar­tosz Wło­darek. Zawod­ni­cy Chao­su w drugiej połowie bard­zo skrupu­lat­nie wykony­wali założe­nia tak­ty­czne nakreślone w prz­er­wie przez tren­era Pawła Borowskiego, co w 60 min­u­cie meczu zaowocow­ało obję­ciem prowadzenia po przyłoże­niu Mikoła­ja Piotrow­icza, który zdobył swo­je pier­wsze punk­ty w barwach Chao­su. Utra­ta prowadzenia wprowadz­iło ner­wowość w szere­gi wrocław­ian, którzy od 65 min­u­ty grali w osła­bi­e­niu po czer­wonej kartce Tami­ra Allafa.

Od tego momen­tu przewa­ga poz­nańskiej drużyny nie ule­gała już dyskusji. W 73 min­u­cie poz­na­ni­a­cy pow­ięk­szyli swo­ja zdoby­cz punk­tową po pięknym indy­wid­u­al­nym rajdzie i przyłoże­niu Pio­tra Kaszkowia­ka i udanym pod­wyższe­niu Bar­tosza Wło­dar­ka. Krrop­kę nad i poz­na­ni­a­cy postaw­ili w ostat­niej akcji, po której swo­je drugie przyłoże­nie w meczu zdobył Mikołaj Piotrow­icz i udanie pod­wyższył Bartłomiej Kar­lińs­ki. Cieka­wostką meczu był fakt, że zdoby­w­ca dwóch przyłożeń – Mikołaj Piotrow­icz dokład­nie rok temu pojaw­ił się na treningu Chao­su rozpoczy­na­jąc swo­ją przy­godę z rugby.

Składy drużyn:

Chaos Poz­nań: Łukasz Mądry (66‘ Mateusz Krzemins­ki), Patryk Borkows­ki (41‘ Mateusz Komor­niczak), Krzysztof Kuśnierek I (41‘ Łukasz Wiśniews­ki), Michał Piotrow­icz (41‘ Daniel Gmiter), Łukasz Dziel (79‘ Daw­id Woź­ni­ak), Mateusz Płowens, Maciej Karasiewicz, Krzysztof Kuśnierek II, Bar­tosz Wło­darek (74‘ Piotr Wal­iszews­ki), Bartłomiej Kar­lińs­ki, Mikołaj Piotrow­icz, Piotr Kaszkowiak, Paweł Gołac­ki, Maciej Kar­lińs­ki, Rafał Słomiński.

Zawod­ni­cy rez­er­wowi: Mateusz Krzemins­ki, Łukasz Wiśniews­ki, Daniel Gmiter, Daw­id Woź­ni­ak, Mateusz Komor­niczak, Piotr Wal­iszews­ki, Prze­mysław Bogaczyk, Tomasz Włoch.

Rug­by Wrocław: Michał Mucha, Maciej Bek­isz, Łukasz Wasinkiewicz, Tomasz Knap (30‘ Tamir Allaf), Woj­ciech Spól­ny (70‘ Łukasz Woj­tow­icz), Sebas­t­ian Cekus, Rafał Fran­kl, Łukasz Huzar, Prze­mysław Dudek, Alessan­dro Cud­i­cio, Quentin du Boucheron (55‘ Błażej Białek), Grze­gorz Perz, Michał Szkut­nik, Woj­ciech Wróblews­ki (60‘ Fil­ip Trzęsic­ki), Paweł Duda.

Zawod­ni­cy rez­er­wowi: Łukasz Woj­tow­icz, Marcin Major­czyk, Tamir Allaf, Fil­ip Trzęsic­ki, Błażej Białek, Paweł Gołąb, Pablo Arche.

Punk­ty dla Chao­su: Mikołaj Piotrow­icz 10 (2P), Bar­tosz Wło­darek 8 (2K, Pd), Piotr Kaszkowiak ℗, Bartłomiej Kar­lińs­ki 2 (Pd).

Punk­ty dla Wrocław­ia: Łukasz Huzar 5 ℗, Rafał Fran­kl 5 (K,Pd).

Żółte kart­ki: Łukasz Huzar (Rug­by Wrocław), Rafał Słomińs­ki (Chaos Poznań).

Czer­wona kart­ka: Tamir Allaf (Rug­by Wrocław).

Wyni­ki pozostałych meczów X kolejki

RC Czarni Pruszcz Gdańs­ki v Wata­ha RC Zielona Góra 58:0 (24:0) /Tomasz Jarowicz/

Punk­ty Czarni: Adri­an Adami­ak 15 (3P), Adri­an Kostrzewińs­ki 10 (2P), Dymytro Bor­dovskij 8 (4pd), Ser­hii Mysakov 5 ℗, Dar­iusz Lech­myc 5 ℗, Paweł Gajown­iczek 5 ℗, Nor­bert Gniech 5 ℗, Mar­iusz Kasperek 5 ℗.

Żółte kart­ki: Paweł Gajown­iczek (Czarni), Paweł Szew­czyk (Wata­ha).

KS Rug­by Ruda Śląs­ka v Biało-Czarni Nowy Sącz 24:22 (17:10) /Janusz Wilk/

Punk­ty Ruda Śląs­ka: Dominik Bryńs­ki 10 (2P), Krzysztof Płusa 9 (P, 2pd), Mateusz Mag­n­er 5 ℗.

Punk­ty Biało-Czarni: Tomasz Golińs­ki 7 (2pd, K), Michał Lisows­ki 5 ℗, Tomasz Pancerz 5 ℗, Marcin Siemaszko 5 ℗.

Koń­cowa tabela sezonu:

Lp.

Klub

M

W

R

P

Pkt.

+/-

B

1

Czarni Pruszcz Gdański

10

10

0

0

49

488–85

9

2

Rug­by Ruda Śląska

10

7

0

3

36

488–153

8

3

Biało-Czarni Nowy Sącz

10

6

0

4

32

417=254

8

4

Rug­by Wrocław

10

4

0

6

19

145–415

3

5

Chaos Poz­nań

10

2

0

8

10

129–516

2

6

Wata­ha Zielona-Góra

10

1

0

9

8

186–426

4

Kursy na mecze Lecha

Arsenal Londyn - AFC Bournemouth

Mecz towarzyski

25/07/2024 04:30

KuPS - Tromso

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 17:00

Żalgiris Wilno - Pafos

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 18:00

Saburtalo Tbilisi - Partizani

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 18:00

Milsami Orgiejów - FC Astana

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 18:00

Arsenal Londyn - AFC Bournemouth

Mecz towarzyski

25/07/2024 04:30

KuPS - Tromso

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 17:00

Żalgiris Wilno - Pafos

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 18:00

Saburtalo Tbilisi - Partizani

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 18:00

Milsami Orgiejów - FC Astana

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 18:00

Arsenal Londyn - AFC Bournemouth

Mecz towarzyski

25/07/2024 04:30

KuPS - Tromso

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 17:00

Żalgiris Wilno - Pafos

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 18:00

Saburtalo Tbilisi - Partizani

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 18:00

Milsami Orgiejów - FC Astana

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 18:00

Arsenal Londyn - AFC Bournemouth

Mecz towarzyski

25/07/2024 04:30

KuPS - Tromso

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 17:00

Żalgiris Wilno - Pafos

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 18:00

Saburtalo Tbilisi - Partizani

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 18:00

Milsami Orgiejów - FC Astana

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Motor Lublin

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 20:30

Stal Mielec - GKS Katowice

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 14:45

Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 17:30

Widzew Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 20:15

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Motor Lublin

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 20:30

Stal Mielec - GKS Katowice

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 14:45

Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 17:30

Widzew Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 20:15

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Motor Lublin

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 20:30

Stal Mielec - GKS Katowice

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 14:45

Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 17:30

Widzew Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 20:15

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Motor Lublin

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 20:30

Stal Mielec - GKS Katowice

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 14:45

Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 17:30

Widzew Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 20:15

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.