Chaos wygrywa na zakończenie sezonu

Chaos wygrywa na zakończenie sezonu

W ostat­nim meczu II ligi rug­by w sezonie 2014/15 Chaos Poz­nań pokon­ał Rug­by Wrocław 25:10 (6:10), co zaowocow­ało zaję­ciem piątego miejs­ca w ligowej tabeli w debi­u­tanckim sezonie w rozgrywkach.

Zgro­mad­zona na poz­nańskim Golęcinie pub­liczność była świad­kiem bard­zo wyrów­nanego i zaciętego meczu. Zawod­ni­cy poz­nańskiej pięt­nast­ki przys­tąpili do meczu bard­zo skon­cen­trowani i zde­ter­mi­nowani, chcąc zwycięst­wem pożeg­nać się z pub­licznoś­cią oraz zachować szanse na awans na piąte miejsce w ligowej tabeli.

Już pier­wsze min­u­ty spotka­nia świad­czyły o tym, że dla obu drużyn będzie to bard­zo cięż­ki fizy­cznie mecz, o wyniku którego zade­cy­du­je więk­sza deter­mi­nac­ja i przy­go­towanie fizy­czne. Pier­wsze punk­ty w meczu zdobyli goś­cie, którzy skutecznie wyko­rzys­tali rzut karny. Poz­nańs­cy rug­biś­ci nie zrazili się i kon­sek­went­nie real­i­zowali założe­nia przed­mec­zowe. Zaowocow­ało to zdoby­ciem 6 punk­tów po dwóch skutecznie wyko­rzys­tanych rzu­tach karnych przez Bar­tosza Włodarka.

Obję­cie prowadzenia na moment zdekon­cen­trowało zawod­ników Chao­su, co skrzęt­nie wyko­rzys­tali wrocław­ian­ie, którzy po wygra­niu mły­na dyk­towanego na pią­tym metrze poz­nańskiej drużyny zdobyli pięć punk­tów po przyłoże­niu Łukasza Huzara i kole­jne dwa po udanym pod­wyższe­niu Rafała Fran­kla. Utra­ta prowadzenia zmo­ty­wowała poz­na­ni­aków do jeszcze więk­szego wysiłku. Częs­to goś­cili w polu 22 metrów drużyny goś­ci, którzy przez 10 min­ut grali w osła­bi­e­niu po żółtej kartce, którą otrzy­mał Łukasz Huzar. Nieste­ty ata­ki poz­na­ni­aków zatrzymy­wały się pięć metrów przed polem punk­towym drużyny goś­ci. Pier­wsza połowa na nieszczęś­cie Chao­su zakończyła się cza­sowym wyk­lucze­niem Rafała Słomińskiego, ukaranego żółtą kartką za niebez­pieczną grę w przegrupowaniu.

Pomi­mo gry w osła­bi­e­niu dru­ga połowa zaczęła się huraganowy­mi ataka­mi poz­na­ni­aków, którzy w 45 min­u­cie mieli szan­sę na zmniejsze­nie strat, lecz rzu­tu karnego nie wyko­rzys­tał Bar­tosz Wło­darek. Zawod­ni­cy Chao­su w drugiej połowie bard­zo skrupu­lat­nie wykony­wali założe­nia tak­ty­czne nakreślone w prz­er­wie przez tren­era Pawła Borowskiego, co w 60 min­u­cie meczu zaowocow­ało obję­ciem prowadzenia po przyłoże­niu Mikoła­ja Piotrow­icza, który zdobył swo­je pier­wsze punk­ty w barwach Chao­su. Utra­ta prowadzenia wprowadz­iło ner­wowość w szere­gi wrocław­ian, którzy od 65 min­u­ty grali w osła­bi­e­niu po czer­wonej kartce Tami­ra Allafa.

Od tego momen­tu przewa­ga poz­nańskiej drużyny nie ule­gała już dyskusji. W 73 min­u­cie poz­na­ni­a­cy pow­ięk­szyli swo­ja zdoby­cz punk­tową po pięknym indy­wid­u­al­nym rajdzie i przyłoże­niu Pio­tra Kaszkowia­ka i udanym pod­wyższe­niu Bar­tosza Wło­dar­ka. Krrop­kę nad i poz­na­ni­a­cy postaw­ili w ostat­niej akcji, po której swo­je drugie przyłoże­nie w meczu zdobył Mikołaj Piotrow­icz i udanie pod­wyższył Bartłomiej Kar­lińs­ki. Cieka­wostką meczu był fakt, że zdoby­w­ca dwóch przyłożeń – Mikołaj Piotrow­icz dokład­nie rok temu pojaw­ił się na treningu Chao­su rozpoczy­na­jąc swo­ją przy­godę z rugby.

Składy drużyn:

Chaos Poz­nań: Łukasz Mądry (66‘ Mateusz Krzemins­ki), Patryk Borkows­ki (41‘ Mateusz Komor­niczak), Krzysztof Kuśnierek I (41‘ Łukasz Wiśniews­ki), Michał Piotrow­icz (41‘ Daniel Gmiter), Łukasz Dziel (79‘ Daw­id Woź­ni­ak), Mateusz Płowens, Maciej Karasiewicz, Krzysztof Kuśnierek II, Bar­tosz Wło­darek (74‘ Piotr Wal­iszews­ki), Bartłomiej Kar­lińs­ki, Mikołaj Piotrow­icz, Piotr Kaszkowiak, Paweł Gołac­ki, Maciej Kar­lińs­ki, Rafał Słomiński.

Zawod­ni­cy rez­er­wowi: Mateusz Krzemins­ki, Łukasz Wiśniews­ki, Daniel Gmiter, Daw­id Woź­ni­ak, Mateusz Komor­niczak, Piotr Wal­iszews­ki, Prze­mysław Bogaczyk, Tomasz Włoch.

Rug­by Wrocław: Michał Mucha, Maciej Bek­isz, Łukasz Wasinkiewicz, Tomasz Knap (30‘ Tamir Allaf), Woj­ciech Spól­ny (70‘ Łukasz Woj­tow­icz), Sebas­t­ian Cekus, Rafał Fran­kl, Łukasz Huzar, Prze­mysław Dudek, Alessan­dro Cud­i­cio, Quentin du Boucheron (55‘ Błażej Białek), Grze­gorz Perz, Michał Szkut­nik, Woj­ciech Wróblews­ki (60‘ Fil­ip Trzęsic­ki), Paweł Duda.

Zawod­ni­cy rez­er­wowi: Łukasz Woj­tow­icz, Marcin Major­czyk, Tamir Allaf, Fil­ip Trzęsic­ki, Błażej Białek, Paweł Gołąb, Pablo Arche.

Punk­ty dla Chao­su: Mikołaj Piotrow­icz 10 (2P), Bar­tosz Wło­darek 8 (2K, Pd), Piotr Kaszkowiak ℗, Bartłomiej Kar­lińs­ki 2 (Pd).

Punk­ty dla Wrocław­ia: Łukasz Huzar 5 ℗, Rafał Fran­kl 5 (K,Pd).

Żółte kart­ki: Łukasz Huzar (Rug­by Wrocław), Rafał Słomińs­ki (Chaos Poznań).

Czer­wona kart­ka: Tamir Allaf (Rug­by Wrocław).

Wyni­ki pozostałych meczów X kolejki

RC Czarni Pruszcz Gdańs­ki v Wata­ha RC Zielona Góra 58:0 (24:0) /Tomasz Jarowicz/

Punk­ty Czarni: Adri­an Adami­ak 15 (3P), Adri­an Kostrzewińs­ki 10 (2P), Dymytro Bor­dovskij 8 (4pd), Ser­hii Mysakov 5 ℗, Dar­iusz Lech­myc 5 ℗, Paweł Gajown­iczek 5 ℗, Nor­bert Gniech 5 ℗, Mar­iusz Kasperek 5 ℗.

Żółte kart­ki: Paweł Gajown­iczek (Czarni), Paweł Szew­czyk (Wata­ha).

KS Rug­by Ruda Śląs­ka v Biało-Czarni Nowy Sącz 24:22 (17:10) /Janusz Wilk/

Punk­ty Ruda Śląs­ka: Dominik Bryńs­ki 10 (2P), Krzysztof Płusa 9 (P, 2pd), Mateusz Mag­n­er 5 ℗.

Punk­ty Biało-Czarni: Tomasz Golińs­ki 7 (2pd, K), Michał Lisows­ki 5 ℗, Tomasz Pancerz 5 ℗, Marcin Siemaszko 5 ℗.

Koń­cowa tabela sezonu:

Lp.

Klub

M

W

R

P

Pkt.

+/-

B

1

Czarni Pruszcz Gdański

10

10

0

0

49

488–85

9

2

Rug­by Ruda Śląska

10

7

0

3

36

488–153

8

3

Biało-Czarni Nowy Sącz

10

6

0

4

32

417=254

8

4

Rug­by Wrocław

10

4

0

6

19

145–415

3

5

Chaos Poz­nań

10

2

0

8

10

129–516

2

6

Wata­ha Zielona-Góra

10

1

0

9

8

186–426

4

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress