Marsz Zwycięstwa już 16 lutego

marsz (69)Już 16 lutego o godz. 17:00 po raz trze­ci w Poz­na­niu prze­jdzie Marsz Zwycięst­wa. To idea, która ma upamięt­nić pod­pisanie poko­ju w Trewirze, stanow­ią­cym o dacie zakończenia Pow­sta­nia Wielkopol­skiego. Przed rok­iem wzięło w nim udzi­ał około 1,5 tysią­ca osób.

Po raz pier­wszy marsz przeszedł w 2011 roku. Przed rok­iem powtór­zono go, a idea bard­zo dobrze przyjęła się w Poz­na­niu, dlat­ego postanowiono ją kon­tyn­uować. W tym roku Marsz Zwycięst­wa prze­jdzie dokład­nie w 94. Rocznicę pod­pisa­nia poko­ju w Trewirze, a więc 16 lutego. — Ten marsz jest naszym hoł­dem dla tych, dzię­ki którym tu jesteśmy, dla tych, którzy to pow­stanie wygrali — mówił przed rok­iem jeden z orga­ni­za­torów.

Marsz rozpocznie się na Placu Wol­noś­ci, prze­jdzie ulicą Paderewskiego, przez Stary Rynek, a następ­nie Szkol­ną, Półwiejską i Królowej Jad­wi­gi do Pom­ni­ka Pow­stańców Wielkopol­s­kich. Orga­ni­za­torzy zachę­ca­ją nie tylko do wzię­cia udzi­ału w Marszu, ale również zabra­nia ze sobą flag – pol­s­ki lub pow­stańczej. Te drugie nadal moż­na kupować w wybranych punk­tach, a także za pośred­nictwem Alle­gro.

TAK NA MARSZU BYŁO ROK TEMU (GALERIA LECHNEWS.PL)

replikiflag

 

 

 

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress