01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
9dn.4godz.26min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Skorża: Chcemy swoją grą zapełnić trybuny

Skorża: Chcemy swoją grą zapełnić trybuny

- Z Bełcha­towem zagramy inaczej, niż w Warsza­w­ie — zapowia­da przed niedziel­nym spotkaniem tren­er Maciej Sko­rża. Nadal jed­nak chce on, aby zawod­ni­cy byli zaan­gażowani i wal­czyli o piłkę na boisku. O prob­lemach kadrowych, rywalu oraz sytu­acji psy­chicznej szkole­niowiec mówił na kon­fer­encji pra­sowej. Poniżej wypowiedzi szkoleniowca. 

- Pier­wszym wnioskiem po poprzed­nim meczu jest fakt, że druży­na potrafi się wywiązać z zre­al­i­zowanej tak­ty­ki. Jeśli tak to będzie wyglą­dać, to może­my być optymis­ta­mi. Duże słowa pochwały dla zawod­ników, cho­ci­aż myślę, że stać nas na poprawę w tym ele­men­cie gry. A może to wyglą­dać lep­iej, bo tego meczu mogliśmy nie zremisować. W szat­ni spotkanie z Legią ode­bral­iśmy jak porażkę, choć mecz zakończył się remisem.

- Przed tygod­niem druży­na pod­bu­dowała się psy­chicznie. Chce to wyko­rzys­tać jako zas­trzyk optymiz­mu, co poz­woli zawod­nikom uwierzyć w siebie. Chcę żeby grali jak potrafią. To nie wyglą­dało tak, gdy przy­chodz­iłem do klubu. Mam nadzieję, że to powoli się zmienia, a mecz w Warsza­w­ie da nam możli­wość do tego, aby uwierzyć, że moż­na grać z więk­szą pasją.

-Na Bełchatów musimy przy­go­tować inny plan niż Warsza­wę. Tutaj może­my z góry założyć, że częś­ciej będziemy w posi­ada­niu pił­ki, będziemy grali atakiem pozy­cyjnym. Musimy znaleźć recep­tę na solid­ną i bard­zo dobrą obronę. To najlep­sza obrona w lidze, statysty­cznie. Nie może­my tego rywala zlekce­ważyć, ja liczę na mądrą grę naszego zespołu. Być może bram­ki pad­ną dopiero w ostat­nim kwad­ran­sie gry — ważne żebyśmy kon­sek­went­nie real­i­zowali naszą tak­tykę i nie stra­cili głowy.

- Pracę utrud­ni­a­ją mi urazy ofen­sy­wnych zawod­ników, bo nieste­ty kilku jest na grani­cy wys­tępu. Darko Jevtić to duży znak zapy­ta­nia. Darek Formel­la po sparingu czu­je się dobrze, myślę że będzie do mojej dys­pozy­cji. Jeśli chodzi o Vojo Ubi­pari­pa, to zaczął trenin­gi, ale na niedzielę jego powrót jest wykluczony.

- Z zawod­ników, których mam to na dziewiątce może zagrać Darek. Moc­no roz­pa­tru­je takie ustaw­ie­nie, ale będziemy zas­tanaw­iali się też nad innym rozwiązaniem.

- Pres­ja kibiców to coś z czym piłkarze muszą sobie poradz­ić. W Lechu gra się o wysok­ie cele i zawsze będzie się musi­ało radz­ić z oczeki­wa­ni­a­mi. Dlat­ego właśnie musimy mieć chłod­ną głowę. Kibice dopingiem mogą nam pomóc, ale też mogą zde­pry­mować rywala. Na to właśnie liczymy. Chce­my, żeby byli istot­nym ele­mentem meczu.

- Wiem, że Lech nie wygrał u siebie z Bełcha­towem od 16 lat. Pod­chodzę do tego jak do cieka­wost­ki. Nikt na boisku nie będzie na pewno o tym myślał. Druży­na wyjdzie na boisko aby wygrać. Staty­ty­ki będziemy brali pod uwagę po meczu.

- Dobry wynik Bełcha­towa to nie przy­padek. Tren­er Kiereś pracu­je tam sporo cza­su, zro­bił awans i ma his­to­ryczny początek, bo GKS nigdy tak dobrze nie zaczął sezonu. Ma ten zespół atu­ty, są solid­ną drużyną, ale my chce­my gonić czołówkę, to nie może­my stracić punk­tów. Naszym celem jest zwycięst­wo. Chce­my swo­ją grą zapeł­ni­ać trybuny.

- Od zawod­ników oczeku­ję ambit­nej i agresy­wn­je gry. W dwóch ostat­nich meczach stra­cil­iśmy czterech zawod­ników. Nie zawsze sędzia odg­wiz­dał faule. Starć w meczach nie da się wyk­luczyć. To ele­ment wal­ki. Myślę, jestem pewien, że tego nie zmien­imy w naszej grze. Nadal chcę wyma­gać od piłkarzy, aby wal­czyli o piłkę w każdym ele­men­cie. Pewnie będzie się wiąza­ło to z uraza­mi, ale mamy dobry sztab medy­czny. Widać to po ostat­nim meczu, ponieważ mimo urazów udało się kilku zawod­ników postaw­ić na nogi.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.