Skorża: Pewne rzeczy są niedopuszczalne w szatni

Skorża: Pewne rzeczy są niedopuszczalne w szatni

- Na rozliczanie przyjdzie jeszcze czas. Ja chcę dać jas­no zawod­nikom do zrozu­mienia, że pewne rzeczy są niedo­puszczalne w szat­ni Lecha Poz­nań. Zamierzam jas­no im wszys­tko przed­staw­ić, jak mają się zachowywać – przyz­nał tren­er Skorża.

Sytu­ac­ja kadrowa Lecha przed niedziel­nym meczem z Górnikiem Łęcz­na nie jest łat­wa. Kilku piłkarzy narze­ka na drob­ne dolegli­woś­ci zdrowotne.

Jest kil­ka znaków zapy­ta­nia. Po meczu w Kiel­cach Hubert Wołąkiewicz oraz Bar­ry Doiu­glas nie wró­cili do tren­ingów. Darko Jevtić nieszczęśli­wie stanął w środowym treningu i ma prob­le­my ze stawem skokowym. Nie jest pewne, czy zagra w niedzielę. Marcin­em Kamińs­ki jest także niewiadomą, w Kiel­cach zszedł z boiska z urazem. Nadal zdol­ny do gry nie jest Vojo Ubi­parip — przyz­nał szkoleniowiec. 

Górnik Łęcz­na to beni­aminek w tegorocznej odsłonie Ekstrak­lasy. Druży­na jak na razie spisu­je się przyz­woicie. Ma na swoim kon­cie 15 punk­tów, czyli jedynie o trzy ocz­ka mnie niż Kole­jorz. Co stanowi o sile piłkarzy z Łęcznej?

– Sil­nym punk­tem Górni­ka jest dobra orga­ni­za­c­ja gry, mają oni kilku ciekawych zawod­ników z doświad­cze­niem. Jurij Szatałow potrafi z nich zro­bić drużynę – to ich siła. Nie chcę mówić, że spodziewam się niewygod­nego rywala. Chce­my mieć kon­trolę nad meczem – ocenił rywala tren­er Maciej Sko­rża. - To druży­na, która gra ofen­sy­wnie oraz prezen­tu­je ład­ną piłkę. Może­my być ciekawi ciekawego poje­dynku przy Buł­garskiej. Chce­my zagrać dobry mecz  — dodał.

Zaur Sada­jew ma być jed­nym z tych zawod­ników, którzy będą napędza­li grę ofen­sy­wną Lecha. Czeczen nie miał jeszcze zbyt wielu okazji, by się zaprezen­tować przed poz­nańską publicznością.

-  Po powro­cie Daw­i­da i Zau­ra mogę zro­bić kil­ka  zmi­an. W czwartek i piątek będziemy pra­cow­ać nad strate­gią. Nie wyk­luczam żad­nych roszad.  W niedzielę kil­ka rotacji w składzie będzie.

W Lechu nie ma piłkarza, który by nią wstrząs­nął. Tren­er Sko­rża nie chce w swo­jej drużynie zawod­ników, którzy spoczy­wa­ją na lau­rach po pier­wszym wygranym meczu. 

 – Myślę, że najwięk­szym prze­ci­wnikiem dla nas jesteśmy my sami. Nie może­my być drużyną, którą zad­owoli jeden czy dwa dobre mecze raz na jak­iś czas. Musimy być drużyną, która robi pro­gres. W Kiel­cach nam się to nie udało. To źle o nas świad­czy. Będę elim­i­nował zawod­ników, którzy zad­owolą się spo­rady­cznie wygranym meczem. Chcę u siebie ludzi głod­nych sukce­su za wszelką cenę.  Mogą być słab­sze mecz, na które wpły­wa prz­er­wa reprezen­ta­cyj­na czy długie absenc­je. Nie może nam nigdy zabraknąć poweru. Jeżeli  w niedziele będziemy w opty­mal­nej dys­pozy­cji, to może­my zdomi­nować Górnik Łęcz­na– zaz­naczył. 

 Tren­er Sko­rża zauważa, że bolącz­ka piłkarzy jest ich mentalność.

 Na razie nie obier­amy takiego kierunku, jaki chci­ałbym wprowadz­ić w Lechu. Wszys­tko zaczy­na się od tego, o dzieje się w szat­ni. Na taki obraz gry w Kiel­cach złożyło się kil­ka ele­men­tów, w tym moje błędne decyz­je. Zależy mi na tym, żeby druży­na funkcjonowała w pewien określony sposób. Jeżeli przy­chodzi trud­ny moment na boisku, to mamy dużo siły która płynie z men­tal­noś­ci i mądroś­ci boiskowej. My stra­cil­iśmy bram­ki z Koroną po stałych frag­men­tach gry. Cza­sem w dziecin­ny sposób wypuszcza­my z rąk to, na co ciężko pracu­je­my – ocenił swoich podopiecznych.

Od 1 wrześ­nia tren­er Sko­rża pełni funkcję szkole­niow­ca Kole­jorza. Od tego cza­su w grze lechitów dużo się zmieniło.

- Weźmy pod uwagę to, w jakim punkcie jest Lech Poz­nań. Ja jestem tutaj od sied­miu tygod­ni. To nie jest gotowa druży­na. Na rozliczanie przyjdzie jeszcze czas. Ja chce dać jas­no zawod­nikom znać, że pewne rzeczy są niedo­puszczalne w szat­ni Lecha i chcę jas­no wszys­tko przed­staw­ić, jak mają się zachowywać. Może niek­tórzy zawod­ni­cy sami się zimą rozs­taną z klubem, ja w swoich dzi­ała­ni­ach będę konsekwentny. 

 

 

Kursy na mecze Lecha

Jagiellonia Białystok - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

24/09/2021 / 20:30

Lech Poznań - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

02/10/2021 / 17:30

Jagiellonia Białystok - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

24/09/2021 / 20:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Górnik Łęczna - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

24/09/2021 / 18:00

Jagiellonia Białystok - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

24/09/2021 / 20:30

Stal Mielec - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

25/09/2021 / 15:00

Warta Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

25/09/2021 / 17:30

Legia Warszawa - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

25/09/2021 / 20:00

Górnik Łęczna - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

24/09/2021 / 18:00

Jagiellonia Białystok - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

24/09/2021 / 20:30

Stal Mielec - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

25/09/2021 / 15:00

Warta Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

25/09/2021 / 17:30

Legia Warszawa - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

25/09/2021 / 20:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress