21.08.2022, g. 15:00
PKO BP Ekstraklasa
Lechia Gdańsk vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
2dn.13godz.58min.
12.83 X3.26 22.55 Odbierz 830 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Trener Rząsa: Przerwy na reprezentacje nie są łatwe

Trener Rząsa: Przerwy na reprezentacje nie są łatwe

W ostat­nich tygod­ni­ach lechi­ci trenowali w bard­zo okro­jonym składzie. Powoli piłkarze wraca­ją ze zgrupowań nar­o­dowych reprezen­tacji. Sztab szkole­niowy ma zaled­wie cztery dni na ponowne scale­nie zespołu w jed­ność, by nie powtórzyć błędów z poprzed­nich prz­erw na kadrę. 

Poprzed­nie dwie prz­er­wy reprezen­ta­cyjne nie były udane dla piłkarzy Lecha Poz­nań. Dwa miesiące temu zawod­ni­cy Kole­jorza prze­grali w Białym­stoku 0:1, a przed miesiącem lechi­ci zremisowali z Koroną w spotka­niu wyjaz­dowym 2:2. — Wszyscy wiemy, że prz­er­wy na reprezen­tac­je dla topowego klubu, jakim jest Lech Poz­nań, nie są łatwe. Wielu piłkarzy wyjechało na różnego rodza­ju zgrupowa­nia, czy to młodzieżowe, czy pier­wszych reprezen­tacji. Piłkarze wraca­ją w różnym stanie fizy­czno-psy­chicznym. Niek­tórzy grali w mniejszym, inni w więk­szym wymi­arze cza­sowym. Luis Hen­riquez dotrze do nas dopiero jutro. Nie jest to łatwe poz­bier­ać zawod­ników w jed­ną całość po takim długim cza­sie. My jako sztab szkole­niowy i medy­czny zro­bimy wszys­tko, żeby oni byli gotowi na spotkanie. Począt­ki nigdy nie są łatwe. Mieliśmy tego przykład w meczu z Jagiel­lonią oraz Koroną. Nabier­amy doświad­czenia i współpra­cy z chłopaka­mi i liczymy, że nie będziemy popeł­ni­ać tych samych błędów – przyz­nał dru­gi tren­er Lecha, Tomasz Rząsa.

Prz­er­wa kadrowa była ide­al­nym momentem dla tych piłkarzy, którzy potrze­bowali kilku dni lże­jszych tren­ingów, by wró­cić do pełni sił. — Sukcesy­wnie zawod­ni­cy dochodzą do zdrowia. Niek­tórzy pra­cow­ali indy­wid­u­al­nie z lekarza­mi. Gru­pa, która wspól­nie trenu­je, rośnie i ma się dobrze. Liczmy na tych zawod­ników, że wkrótce będą poma­gać resz­cie zespołu i rozpoczną rywal­iza­cję o miejsce w składzie — zaz­naczył szkoleniowiec.

W sobotę Lech roze­grał grę kon­trol­ną z Pogo­nią Szczecin. W spotka­niu z Por­tow­ca­mi szan­sę na pokazanie swoich umiejęt­noś­ci sztabowi szkole­niowe­mu miało kilku zawod­ników z rez­erw – Ci zawod­ni­cy są na bieżą­co przez nas kon­trolowani. My indy­wid­u­al­nie pod­chodz­imy do poszczegól­nych piłkarzy. Dzię­ki treningom z pier­wszym zespołem młody zawod­nik ma możli­wość popraw­ienia drob­nych niuan­sów. Zależy nam na roz­wo­ju takich piłkarzy. Mogę powiedzieć, że te dwa tygod­nie prz­er­wy na kadrę nie były okre­sem stra­conych dla tych zawod­ników, którzy zostali  w klu­bie — ocenił graczy rez­erw Tomasz Rząsa. 

Piast Gli­wice to zespół, z który Lech w ostat­nim cza­sie roz­gry­wał dobre spotka­nia. Kole­jorz domin­u­je zarówno na swoim tere­nie, jak i na sta­dion­ie rywala – Piast to zespół, który gra ład­ną dla oka piłkę. To druży­na, która stara się utrzymy­wać przy fut­bolów­ce i grać ją do tytułu. Gli­wiczanie kon­stru­u­ją kom­bi­na­cyjne ata­ki w ofen­sy­wie. Mamy nadzieję, że czeka nas ciekawe spotkanie i będziemy świad­ka­mi ład­nego futbolu.

Kto zagra na lewej obronie? Z długiej podróży wró­ci dopiero w piątek Luis Hen­riquez, nie może zagrać Bar­ry Dou­glas, który pauzu­je za kart­ki – Ja jestem gotowy! Trenu­ję cały tydzień z chłopaka­mi – odpowia­da żar­to­bli­wie tren­er – A tak na poważnie to Luis będzie brany pod uwagę w usta­la­niu składu. Musimy poczekać, aż wró­ci i zobaczymy, w jakiej będzie dys­pozy­cji. Na pewno ktoś na lewej obronie zagra — dodaje.

Również w ataku jest spo­ra niewiado­ma. Za kart­ki pauzu­je Zaur Sada­jew. Vojo Ubi­parip wró­cił do tren­ingów, lecz nie wiado­mo, czy Serb jest już na tyle przy­go­towany, by zagrać od pier­wszych min­ut na boisku – Vojo trenu­je już od kilku dni, jed­nak my jako sztab szkole­niowy po kon­sul­tacji ze sztabem medy­cznym, widz­imy jego mozol­ny powrót. Urazy mięśniowe są ciężko wyczuwalne. Musimy być bard­zo ostrożni z pode­j­mowaniem decyzji. Ubi­parip chce dołączyć jak najszy­b­ciej do zespołu. Nadal ma niedostat­ki w treningu, ale z dnia na dzień jest coraz lep­iej. Jest brany po uwagę przy usta­la­niu mec­zowej „18”, a nawet wyjś­ciowej „11”.

Pod­czas prz­er­wy na reprezen­tację nieobec­ny w klu­bie był Karol Linet­ty, który otrzy­mał powołanie od tren­era Adama Nawał­ki na mecz elim­i­na­cyjny z Gruzją (wygrany 4:0) oraz spotkanie towarzyskie ze Szwa­j­caria (2:2). Młody lechi­ta zagrał zaled­wie kil­ka min­ut w Tibil­isi – Dla nas Karol był w ciągłym treningu i wypoczął. My chce­my, żeby on jak najwięcej grał w reprezen­tacji i się rozwi­jał. Karol dochodzi do siebie. Dziś miał indy­wid­u­alne zaję­cia. Jest dość poobi­jany treningowo. Zobaczymy, jak będzie wyglą­dała jego dyspozycja.

Na Inea Sta­dion­ie trwa wymi­ana murawy, która przys­porzyła piłkar­zom Kole­jorza wielu prob­lemów w ostat­nim meczu z Podbeskidziem Biel­sko-Biała. – Lech musi rozwiązy­wać piłkarsko swo­je mecze. W zes­pole jest potenc­jał. W ostat­nim cza­sie nie wszys­tko się udawało. Nie moż­na zrzu­cać wszys­tkiego na murawę, ale na pewno trawa nam nie poma­gała w czys­tej, płyn­nej i szy­bkiej grze, którą for­su­je­my i prefer­u­je­my i na treningach — zakończył asys­tent tren­era Skorży. 

Kursy na mecze Lecha

Lechia Gdańsk - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

21/08/2022 / 15:00

Lech Poznań - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

28/08/2022 / 17:30

Lech Poznań - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

28/08/2022 / 17:30

Lech Poznań - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

28/08/2022 / 17:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Jagiellonia Białystok - Miedź Legnica

PKO BP Ekstraklasa

19/08/2022 / 18:00

Legia Warszawa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/08/2022 / 20:30

Wisła Płock - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/08/2022 / 15:00

Śląsk Wrocław - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

20/08/2022 / 17:30

Warta Poznań - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/08/2022 / 20:00

Jagiellonia Białystok - Miedź Legnica

PKO BP Ekstraklasa

19/08/2022 / 18:00

Legia Warszawa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/08/2022 / 20:30

Wisła Płock - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/08/2022 / 15:00

Śląsk Wrocław - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

20/08/2022 / 17:30

Warta Poznań - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/08/2022 / 20:00

Jagiellonia Białystok - Miedź Legnica

PKO BP Ekstraklasa

19/08/2022 / 18:00

Legia Warszawa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/08/2022 / 20:30

Wisła Płock - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/08/2022 / 15:00

Śląsk Wrocław - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

20/08/2022 / 17:30

Warta Poznań - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/08/2022 / 20:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.