Trenerski dwugłos po meczu Lech-FK

Trenerski dwugłos po meczu Lech-FK

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z wypo­wie­dziami tre­ne­rów po meczu Lech Poz­nań — FK Sara­je­wo. Poz­na­ni­a­cy wygrali 1:0 i awan­sowali do kole­jnej rundy.

Dže­nan Ušču­plić (FK Sara­je­wo): Jedyne z czego mogę być dziś zad­owolony to orga­ni­za­c­ja w defen­sy­wie. Nie stworzyliśmy sobie prak­ty­cznie żad­nych sytu­acji ofen­sy­wnych.  Lech Poz­nań był drużyną lep­szą, dobrze zor­ga­ni­zowaną i bardziej konkret­ną, Najlep­szym piłkarzem Lecha Poz­nań jest kap­i­tan Łukasz Trał­ka. Druży­na Lecha jest zgrana  i prezen­tu­je sporą jakość. Mecze z FC Basel będą ciężkie, ale kole­jne rundy nie są prze Lechem zamknięte i awans do fazy grupowej jest możli­wy. Tak dłu­go jak trwa mecz poz­na­ni­a­cy powin­ni szukać swo­jej szansy.

Maciej Sko­rża (Lech Poz­nań): Mecz dobrze się dla nas zaczął, szy­bko strzelil­iśmy bramkę i byliśmy spoko­jniejsi. Nie musieliśmy sza­leńc­zo atakować, ale nie gral­iśmy dziś agresy­wnie. Mecz był pod naszą kon­trolą, Chcieliśmy strzelić więcej bramkę, ale goś­cie dobrze się broniło. Mieliśmy swo­je okaz­je, jak strzał Hamalaine­na czy Dou­glasa. Goś­cie skupili się przede wszys­tkim na tym, aby zabez­pieczać własne pole karne. Sara­je­wo nie miało groźnych sytu­acji, Wykon­al­iśmy rzetel­nie swo­ją pracę. Utrzy­mal­iśmy dobrą dyscy­plinę tak­ty­czną i cieszymy się z awan­su do trze­ciej rundy. 

Wierzymy, że z każdym meczem będziemy grać coraz lep­iej. W dwumeczu byliśmy od FK Sara­je­wo lep­szą drużyną i to był nasz atut. Pokaza­l­iśmy, że jesteśmy coraz bardziej dojrza­łą drużyną, co będzie nam potrzeb­ne w spotka­niu z Bazyleą. Na wybór prze­ci­wni­ka nie mamy żad­nego wpły­wu. Los tak chce, abyśmy spo­tykali się z moc­ny­mi rywala­mi. Najpierw przed nami poje­dynek z Lechią, potem FC Basel i nie trak­tu­je­my to jako przy­godę, chce­my awan­sować dalej. 

Karol dla nas to napęd, który rozkrę­ca nasze akc­je ofen­sy­wne, ale nie wiem, czy będzie gotowy na najbliższe spotka­nia. Karol z nami jeszcze nie trenu­je, jutro ma bada­nia kon­trolne, zobaczymy jak wyglą­da jego mięsień. Każdy z nas wie, jaką Karol jest siłą dla Lecha Poz­nań. Zro­bimy wszys­tko, aby do meczu z Bazyleą postaw­ić go na nogi.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress