10.12.2023, g. 12:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Piast Gliwice
Do meczu pozostało:
1dn.8godz.30min.
11.91 X3.40 23.75 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Urban: Wiem, że dla kibiców pokonanie Legii ma zdecydowanie większą wartość niż pokonanie innego zespołu

Urban: Wiem, że dla kibiców pokonanie Legii ma zdecydowanie większą wartość niż pokonanie innego zespołu

Tren­er Jan Uran stanie dziś przed szan­są wywal­czenia trze­ciego Pucharu Pol­s­ki. Do tej pory dwukrot­nie świę­tował z Legią. Czy dziś dorzu­ci do swo­jego dorobku kole­jne takie trofeum?

Meczów Lecha z Legią w sezonie jest od liku, ale niecodzi­en­nie gra się w finale Pucharu Pol­s­ki. – Mecze Lecha z Legią są wyjątkowe, spec­jalne, bo o bard­zo dużym zain­tere­sowa­niu mediów, jak i kibiców. Takim spotkaniem jest to jed­no w roku, finał Pucharu Pol­s­ki. Tabela ligowa i wyni­ki nie mają żad­nego wpły­wu na to, co będzie dzi­ało się na boisku – mówi opiekun lechitów.

Gra na Sta­dion­ie Nar­o­dowym to przeży­cie dla każdego, a tri­umf przed 60 tysią­ca­mi kibiców na pewno spraw­ia nie lada wraże­nie – To jest wspani­ała sprawa, być tutaj, bo wiele drużyn chci­ało­by tu zagrać. Należą się słowa uzna­nia PZPN, że doprowadz­ił do takiej sytu­acji. Bodźcem moty­wu­ją­cym jest Sta­dion Nar­o­dowy. Zagrać na takim obiek­cie, to jest coś niesamowitego zarówno dla tren­erów, zawod­ników, jak i kibiców. Wszyscy chcą wygrać, każdy zespół ma swo­ją strate­gię, my również. Chce­my zagrać jak najlepiej. Nie będę ukry­wał, gramy nieźle w piłkę, ale mamy trud­ność ze strze­laniem goli. Tego nie da się ukryć i musimy ten ele­ment znacznie poprawić.

Od zeszłorocznego finału Pucharu Pol­s­ki obie drużyny zagrały ze sobą już sześć raz, a dwa ostat­nie mecze zakończyły się zwycięst­wem legion­istów — To będzie szóste spotkanie Lecha i Legii w prze­ciągu roku, więc nie będzie łat­wo, by ktoś kogoś zaskoczył pod wzglę­dem tak­ty­cznym, bo ci zawod­ni­cy zna­ją się nie tylko z ligi, ale też z kadry. Sfera men­tal­na będzie niesamowicie waż­na. To  będzie wyrów­nane spotkanie i ten, kto będzie miał więcej sytu­acji, zachowa zim­ną krew i chłod­niejszą głow­ię, ten ma szan­sę na zwycięst­wo – twierdzi tren­er Urban.

Szkole­niowiec Kole­jorza w swo­jej tren­er­skiej kari­erze kra­jowy Puchar zdoby­wał dwukrot­nie z Legią. Dziś ma szan­sę na trze­ci i może go wygrać, gra­jąc prze­ci­wko ekip­ie, z którą świę­cił najwięk­sze sukcesy – Chcę wydobyć z drużyny jak najwięcej pod wzglę­dem indy­wid­u­al­nym i zespołowym. Ter­az jestem w Lechu i wiem, że dla kibiców poko­nanie Legii ma zde­cy­dowanie więk­szą wartość niż poko­nanie innego zespołu. Taka jest rywal­iza­c­ja między Lechem, a Legią w naszym kraju.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.