01.01.1970, g. 01:00
vs
Do meczu pozostało:
-19393dn.-1godz.-31min.
1 X 2 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Urban: Wiem, że dla kibiców pokonanie Legii ma zdecydowanie większą wartość niż pokonanie innego zespołu

Urban: Wiem, że dla kibiców pokonanie Legii ma zdecydowanie większą wartość niż pokonanie innego zespołu

Tren­er Jan Uran stanie dziś przed szan­są wywal­czenia trze­ciego Pucharu Pol­s­ki. Do tej pory dwukrot­nie świę­tował z Legią. Czy dziś dorzu­ci do swo­jego dorobku kole­jne takie trofeum?

Meczów Lecha z Legią w sezonie jest od liku, ale niecodzi­en­nie gra się w finale Pucharu Pol­s­ki. – Mecze Lecha z Legią są wyjątkowe, spec­jalne, bo o bard­zo dużym zain­tere­sowa­niu mediów, jak i kibiców. Takim spotkaniem jest to jed­no w roku, finał Pucharu Pol­s­ki. Tabela ligowa i wyni­ki nie mają żad­nego wpły­wu na to, co będzie dzi­ało się na boisku – mówi opiekun lechitów.

Gra na Sta­dion­ie Nar­o­dowym to przeży­cie dla każdego, a tri­umf przed 60 tysią­ca­mi kibiców na pewno spraw­ia nie lada wraże­nie – To jest wspani­ała sprawa, być tutaj, bo wiele drużyn chci­ało­by tu zagrać. Należą się słowa uzna­nia PZPN, że doprowadz­ił do takiej sytu­acji. Bodźcem moty­wu­ją­cym jest Sta­dion Nar­o­dowy. Zagrać na takim obiek­cie, to jest coś niesamowitego zarówno dla tren­erów, zawod­ników, jak i kibiców. Wszyscy chcą wygrać, każdy zespół ma swo­ją strate­gię, my również. Chce­my zagrać jak najlepiej. Nie będę ukry­wał, gramy nieźle w piłkę, ale mamy trud­ność ze strze­laniem goli. Tego nie da się ukryć i musimy ten ele­ment znacznie poprawić.

Od zeszłorocznego finału Pucharu Pol­s­ki obie drużyny zagrały ze sobą już sześć raz, a dwa ostat­nie mecze zakończyły się zwycięst­wem legion­istów — To będzie szóste spotkanie Lecha i Legii w prze­ciągu roku, więc nie będzie łat­wo, by ktoś kogoś zaskoczył pod wzglę­dem tak­ty­cznym, bo ci zawod­ni­cy zna­ją się nie tylko z ligi, ale też z kadry. Sfera men­tal­na będzie niesamowicie waż­na. To  będzie wyrów­nane spotkanie i ten, kto będzie miał więcej sytu­acji, zachowa zim­ną krew i chłod­niejszą głow­ię, ten ma szan­sę na zwycięst­wo – twierdzi tren­er Urban.

Szkole­niowiec Kole­jorza w swo­jej tren­er­skiej kari­erze kra­jowy Puchar zdoby­wał dwukrot­nie z Legią. Dziś ma szan­sę na trze­ci i może go wygrać, gra­jąc prze­ci­wko ekip­ie, z którą świę­cił najwięk­sze sukcesy – Chcę wydobyć z drużyny jak najwięcej pod wzglę­dem indy­wid­u­al­nym i zespołowym. Ter­az jestem w Lechu i wiem, że dla kibiców poko­nanie Legii ma zde­cy­dowanie więk­szą wartość niż poko­nanie innego zespołu. Taka jest rywal­iza­c­ja między Lechem, a Legią w naszym kraju.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Lechia Gdańsk - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

11/02/2023 / 01:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.